آزادی تعدادی از زندانیان جرائم غیر عمد - مشهد

عکس،   3991108088

به همت خیران مشهدی و مرکز امور مساجد خراسان، روز چهارشنبه (۸ بهمن) هشت نفر از زندانیان جرائم غیرعمد در مشهد آزاد شدند.

آزادی تعدادی از زندانیان جرائم غیر عمد - مشهدآزادی تعدادی از زندانیان جرائم غیر عمد - مشهدآزادی تعدادی از زندانیان جرائم غیر عمد - مشهدآزادی تعدادی از زندانیان جرائم غیر عمد - مشهدآزادی تعدادی از زندانیان جرائم غیر عمد - مشهدآزادی تعدادی از زندانیان جرائم غیر عمد - مشهدآزادی تعدادی از زندانیان جرائم غیر عمد - مشهدآزادی تعدادی از زندانیان جرائم غیر عمد - مشهدآزادی تعدادی از زندانیان جرائم غیر عمد - مشهدآزادی تعدادی از زندانیان جرائم غیر عمد - مشهدآزادی تعدادی از زندانیان جرائم غیر عمد - مشهدآزادی تعدادی از زندانیان جرائم غیر عمد - مشهدآزادی تعدادی از زندانیان جرائم غیر عمد - مشهد
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین