اذعان خبرنگار آمریکایی به جنگ طلبی بایدن

ویدئو،   3991108079

بایدن قولی برای خاتمه جنگ ها نداده؛ او جنگ طلب ها را دور خودش جمع کرده است

اذعان خبرنگار آمریکایی به جنگ طلبی بایدن
یکتانت

آخرین عناوین