پرداخت بدهی ويلموتس با پول بازنشستگان تامين اجتماعی

عکس،   3991108025

توضيح عضو کميسيون امنيت ملي مجلس در مورد بدهي ويلموتس را ببینید.

یکتانت

آخرین عناوین