اظهارات مهم سخنگوی دستگاه قضا در واکنش به حواشی اخیر پیرامون احضار وزیر ارتباطات

ویدئو،   3991107104

اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا: فضای مجازی حقوق عامه است. عدلیه در دوره تحول هیچ رسانه و پیام‌رسانی را مسدود نکرده و بدنبال مسدودسازی هم نیست. مواضع رسمی دستگاه قضا در فرمایشات رییس قوه و توسط سخنگو از تریبون رسمی اعلام شود.

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین