ماهیگیری در میان انبوه زباله‌ در ساحل منطقه توریستی بالی

عکس،   3991104020

منطقه توریستی بالی در کشور اندونزی غرق در زباله شده است، انباشت زباله در سواحل بالی، فعالان زیست محیط را نگران کرده است. طبق گزارش بنیاد رودخانه‌ها، اقیانوس‌ها، دریاچه‌ها و بوم شناسی بالی (ROLE)، اندونزی روزانه حدود ۱۳۰ هزار تن زباله پلاستیکی و جامد تولید می‌کند که تقریباً نیمی از آن به سایت‌های دفن زباله می‌رسند. بقیه نیز یا به صورت غیرقانونی سوزانده شده.

ماهیگیری در میان انبوه زباله‌ در ساحل منطقه توریستی بالیماهیگیری در میان انبوه زباله‌ در ساحل منطقه توریستی بالیماهیگیری در میان انبوه زباله‌ در ساحل منطقه توریستی بالیماهیگیری در میان انبوه زباله‌ در ساحل منطقه توریستی بالیماهیگیری در میان انبوه زباله‌ در ساحل منطقه توریستی بالیماهیگیری در میان انبوه زباله‌ در ساحل منطقه توریستی بالیماهیگیری در میان انبوه زباله‌ در ساحل منطقه توریستی بالیماهیگیری در میان انبوه زباله‌ در ساحل منطقه توریستی بالیماهیگیری در میان انبوه زباله‌ در ساحل منطقه توریستی بالیماهیگیری در میان انبوه زباله‌ در ساحل منطقه توریستی بالیماهیگیری در میان انبوه زباله‌ در ساحل منطقه توریستی بالیماهیگیری در میان انبوه زباله‌ در ساحل منطقه توریستی بالیماهیگیری در میان انبوه زباله‌ در ساحل منطقه توریستی بالی
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین