آتش سوزی در بازار تهران

عکس،   3991030138

حادثه آتش‌سوزی گسترده در یک باربری در خیابان شوش مربوط به انباری بزرگ (یک باربری) به وسعت بیش از ۱۲ هزار متر بود و اطراف آن انبارهای بزرگ و کوچک وجود داشت. این حادثه تلفات جانی نداشت. عکس؛ محمدصادق نیک گستر/ فارس

آتش سوزی در بازار تهران
آتش سوزی در بازار تهرانآتش سوزی در بازار تهرانآتش سوزی در بازار تهرانآتش سوزی در بازار تهرانآتش سوزی در بازار تهرانآتش سوزی در بازار تهرانآتش سوزی در بازار تهران
یکتانت

آخرین عناوین