نشست فوق‌العاده بررسی بازار سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس

عکس،   3991030111

نشست فوق العاده بررسی بازار سرمایه و وضعیت بورس ظهر امروز سه‌شنبه با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد./ عکس از مجید حسینی - خانه ملت

نشست فوق‌العاده بررسی بازار سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلسنشست فوق‌العاده بررسی بازار سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلسنشست فوق‌العاده بررسی بازار سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلسنشست فوق‌العاده بررسی بازار سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلسنشست فوق‌العاده بررسی بازار سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلسنشست فوق‌العاده بررسی بازار سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلسنشست فوق‌العاده بررسی بازار سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلسنشست فوق‌العاده بررسی بازار سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلسنشست فوق‌العاده بررسی بازار سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلسنشست فوق‌العاده بررسی بازار سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلسنشست فوق‌العاده بررسی بازار سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلسنشست فوق‌العاده بررسی بازار سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلسنشست فوق‌العاده بررسی بازار سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلسنشست فوق‌العاده بررسی بازار سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلسنشست فوق‌العاده بررسی بازار سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلسنشست فوق‌العاده بررسی بازار سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلسنشست فوق‌العاده بررسی بازار سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلسنشست فوق‌العاده بررسی بازار سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلسنشست فوق‌العاده بررسی بازار سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلسنشست فوق‌العاده بررسی بازار سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلسنشست فوق‌العاده بررسی بازار سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس
یکتانت

آخرین عناوین