آشوب در شهرهای تونس برای دومین شب متوالی

ویدئو،   3991029061

تعدادی از شهرهای تونس، یکشنبه‌‌شب و برای دومین شب متوالی شاهد برگزاری تظاهرات در اعتراض به اوضاع نابسامان اقتصادی و اجتماعی بود. وزارت کشور تونس پیش‌تر اعلام کرده بود در ناآرامی‌های شنبه‌شب بیش از ۲۴۰ نفر بازداشت شدند.

‍‍‍‍‍‍
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین