آزادی ۱۷ زندانی جرائم مالی توسط خیرین

عکس،   3991014097

صبح یکشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۹، ۱۷ نفر از زندانیان جرائم مالی به دست خیرین آزاد شدند. حجم بدهکاری این زندانیان کمتر از ۱۰ میلیون تومان بود و تعدادی از آن‌ها سالیان سال به دلیل بدهی مالی در زندان بودند که امروز آزاد شدند.