روایت برخی کوهنوردان از بهمن روز جمعه در ارتفاعات پایتخت

ویدئو،   3991008104

اساتید کوهنوردی هم می گفتند ۴۰ سال است چنین شرایطی را در ارتفاعات تهران ندیده ایم!

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین