ماجرای مذاکره با آمریکا در دولت قبل از زبان علی‌اکبر صالحی

ویدئو،   3991002104

علی اکبر صالحی: شروط حضرت آقا برای مذاکرات این بود که مذاکره در حد وزیر خارجه نباشد، مذاکرات فقط هسته‌ای باشد، مذاکره برای مذاکره نباشد و رئیس جمهور هماهنگ کننده باشد.

‍‍‍‍‍‍
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین