آخرین نفس‌های پاییز در مازندران

عکس،   3991002014

یک میلیون و ۶۹۱ هزار هکتار برابر با ۷۰ درصد مساحت مازندران را عرصه‌های طبیعی تشکیل می‌دهد و نیز وجود پنج هزارو ۵۰۰ هکتار پارک‌های جنگلی متنوع از رنگ‌های پاییزی جلوه خاصی به طبیعت استان بخشیده است. زیبایی‌های طبیعت بکر مازندران در پاییز هزار رنگ دوچندان شده، به‌طوری‌که چشم هر بیننده‌ای را به خود خیره می‌سازد. در آخرین روز آخرین پاییز قرن، نگاهی به این استان پاییززده و فرش شده با برگ‌های پاییزی می‌اندازیم.

آخرین نفس‌های پاییز در مازندرانآخرین نفس‌های پاییز در مازندرانآخرین نفس‌های پاییز در مازندرانآخرین نفس‌های پاییز در مازندرانآخرین نفس‌های پاییز در مازندرانآخرین نفس‌های پاییز در مازندرانآخرین نفس‌های پاییز در مازندرانآخرین نفس‌های پاییز در مازندرانآخرین نفس‌های پاییز در مازندرانآخرین نفس‌های پاییز در مازندرانآخرین نفس‌های پاییز در مازندرانآخرین نفس‌های پاییز در مازندرانآخرین نفس‌های پاییز در مازندرانآخرین نفس‌های پاییز در مازندرانآخرین نفس‌های پاییز در مازندرانآخرین نفس‌های پاییز در مازندرانآخرین نفس‌های پاییز در مازندرانآخرین نفس‌های پاییز در مازندرانآخرین نفس‌های پاییز در مازندرانآخرین نفس‌های پاییز در مازندران
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین