اهدای خون قهرمانان و اعضای فدراسیون ووشو

گروه عکس الف،   3990912095

ا توجه به شرایط بحرانی ناشی از شیوع ویروس کرونا و اجرای قرنطینه شاهد کاهش بیشتر آمار اهدای خون هستیم و این درحالی است که نیاز به خون و فرآورده‌های آن همیشگی است از این رو ورزشکاران، اعضا و مدیران فدراسیون ووشو کشور با حضور در مرکز وصال خون خود را به بیماران نیازمند اهدا کردند.

اهدای خون قهرمانان و اعضای فدراسیون ووشواهدای خون قهرمانان و اعضای فدراسیون ووشواهدای خون قهرمانان و اعضای فدراسیون ووشواهدای خون قهرمانان و اعضای فدراسیون ووشواهدای خون قهرمانان و اعضای فدراسیون ووشواهدای خون قهرمانان و اعضای فدراسیون ووشواهدای خون قهرمانان و اعضای فدراسیون ووشواهدای خون قهرمانان و اعضای فدراسیون ووشواهدای خون قهرمانان و اعضای فدراسیون ووشو
یکتانت

آخرین عناوین