هشتمین مرحله طرح ظفر

گروه عکس الف،   3990911087

هشتمین مرحله از طرح ظفر پلیس مبارزه با مواد مخدر صبح سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹ با حضور سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت و سعید عمرانی، معاون دادستان کل کشور برگزار شد. در حاشیه این مراسم سومین مرحله از رزمایش همدلی مومنانه در ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ انجام شد.

هشتمین مرحله طرح ظفرهشتمین مرحله طرح ظفرهشتمین مرحله طرح ظفرهشتمین مرحله طرح ظفرهشتمین مرحله طرح ظفرهشتمین مرحله طرح ظفرهشتمین مرحله طرح ظفرهشتمین مرحله طرح ظفرهشتمین مرحله طرح ظفرهشتمین مرحله طرح ظفرهشتمین مرحله طرح ظفرهشتمین مرحله طرح ظفرهشتمین مرحله طرح ظفرهشتمین مرحله طرح ظفرهشتمین مرحله طرح ظفرهشتمین مرحله طرح ظفرهشتمین مرحله طرح ظفرهشتمین مرحله طرح ظفرهشتمین مرحله طرح ظفرهشتمین مرحله طرح ظفرهشتمین مرحله طرح ظفرهشتمین مرحله طرح ظفرهشتمین مرحله طرح ظفرهشتمین مرحله طرح ظفرهشتمین مرحله طرح ظفرهشتمین مرحله طرح ظفرهشتمین مرحله طرح ظفر
یکتانت

آخرین عناوین