برنامه جالب انگلیس برای مهار ویروس و بازگشت به شرایط بدون کرونا

گروه ویدئو الف،   3990911068

دومینیک راآب به BBC Andrew Marr Show گفته است: اگر توازن مناسب در محدودیت ها ایجاد نشود، انگلیس در معرض خطر موج سوم Covid-۱۹ در سال جدید است. وزیر امور خارجه همچنین از رد احتمال سومین قرنطینه در سراسر کشور در سال آینده خودداری کرد.

یکتانت

آخرین عناوین