«سنگ تراشان» غوطه‌ور میان ابرها

گروه عکس الف،   3990910119

«سنگ تراشان» روستای بدون حصار غرب ایران، ماسوله‌ای دیگر است که در دل خود تمدنی شگرف را به ودیعه دارد، جاذبه‌هایی از زیباترین مکتب فلزکاری، تا جنگل ابر و آبشارهای ناب. عکس: عطا حسن پور

«سنگ تراشان» غوطه‌ور میان ابرها
«سنگ تراشان» غوطه‌ور میان ابرها«سنگ تراشان» غوطه‌ور میان ابرها«سنگ تراشان» غوطه‌ور میان ابرها«سنگ تراشان» غوطه‌ور میان ابرها«سنگ تراشان» غوطه‌ور میان ابرها«سنگ تراشان» غوطه‌ور میان ابرها«سنگ تراشان» غوطه‌ور میان ابرها«سنگ تراشان» غوطه‌ور میان ابرها«سنگ تراشان» غوطه‌ور میان ابرها
یکتانت

آخرین عناوین