توضیحات سردار رحیمی از آثار محدودیت‌های کرونایی بر کاهش سطح ترددهای شهری

گروه ویدئو الف،   3990910038

سردار رحیمی، رئیس پلیس پایتخت گفت: در تمام طول روز بالغ بر ۵۰ درصد کاهش تردد در سطح شهر را داریم. ترددهای شبانه ۷۰ درصد کاهش یافته است. در مترو بیش از ۹۵ تا ۹۸ درصد مردم از ماسک استفاده می کنند. در مبادی ورودی به تهران ۵۰ تا ۷۰ درصد کاهش تردد به تهران را داریم. اصناف و کسبه بالای ۹۰ تا ۹۵ درصد پروتکل های بهداشتی را رعایت می کنند.

یکتانت

آخرین عناوین