برداشت زعفران - سروستان

گروه عکس الف،   3990904014

همه ساله در میانه فصل پاییز گل‌های زعفران شهرستان سروستان در استان فارس به بار نشسته و توسط کشاورزان برداشت می‌شود. شهرستان سروستان در فاصله ۸۵ کلیومتری شهر شیراز قرار دارد.

برداشت زعفران - سروستانبرداشت زعفران - سروستانبرداشت زعفران - سروستانبرداشت زعفران - سروستانبرداشت زعفران - سروستانبرداشت زعفران - سروستانبرداشت زعفران - سروستانبرداشت زعفران - سروستانبرداشت زعفران - سروستانبرداشت زعفران - سروستانبرداشت زعفران - سروستانبرداشت زعفران - سروستانبرداشت زعفران - سروستانبرداشت زعفران - سروستانبرداشت زعفران - سروستانبرداشت زعفران - سروستانبرداشت زعفران - سروستانبرداشت زعفران - سروستان
یکتانت

آخرین عناوین