حمله معترضان خشمگین به فروشگاه زنجیره‌ای در برزیل

گروه ویدئو الف،   3990903060

به دنبال ضرب و جرح و قتل یک مرد سیاه پوست از سوی نیروهای محافظ و امنیتی یک فروشگاه در برزیل موجی از اعتراض شهرهای مختلف این کشور را فراگرفت. ده‌ها معترض با شعار زندگی سیاه پوستان مهم است! وارد شعبه فروشگاه زنجیره‌ای کارفور در پایتخت برزیل شدند. معترضین با شکستن پنجره‌های کارفور، کالاهای قفسه‌ها را در کف فروشگاه پراکنده کردند و آن‌ها را به آتش کشیدند، که آتش سوزی مهار شد.

حمله معترضان خشمگین به فروشگاه زنجیره‌ای در برزیلحمله معترضان خشمگین به فروشگاه زنجیره‌ای در برزیلحمله معترضان خشمگین به فروشگاه زنجیره‌ای در برزیلحمله معترضان خشمگین به فروشگاه زنجیره‌ای در برزیلحمله معترضان خشمگین به فروشگاه زنجیره‌ای در برزیلحمله معترضان خشمگین به فروشگاه زنجیره‌ای در برزیلحمله معترضان خشمگین به فروشگاه زنجیره‌ای در برزیلحمله معترضان خشمگین به فروشگاه زنجیره‌ای در برزیلحمله معترضان خشمگین به فروشگاه زنجیره‌ای در برزیلحمله معترضان خشمگین به فروشگاه زنجیره‌ای در برزیلحمله معترضان خشمگین به فروشگاه زنجیره‌ای در برزیلحمله معترضان خشمگین به فروشگاه زنجیره‌ای در برزیلحمله معترضان خشمگین به فروشگاه زنجیره‌ای در برزیلحمله معترضان خشمگین به فروشگاه زنجیره‌ای در برزیلحمله معترضان خشمگین به فروشگاه زنجیره‌ای در برزیلحمله معترضان خشمگین به فروشگاه زنجیره‌ای در برزیلحمله معترضان خشمگین به فروشگاه زنجیره‌ای در برزیلحمله معترضان خشمگین به فروشگاه زنجیره‌ای در برزیلحمله معترضان خشمگین به فروشگاه زنجیره‌ای در برزیلحمله معترضان خشمگین به فروشگاه زنجیره‌ای در برزیلحمله معترضان خشمگین به فروشگاه زنجیره‌ای در برزیلحمله معترضان خشمگین به فروشگاه زنجیره‌ای در برزیلحمله معترضان خشمگین به فروشگاه زنجیره‌ای در برزیل
یکتانت

آخرین عناوین