با وجود واکسن، حداقل تا دوسال آینده پروتکل باید رعایت شود

گروه ویدئو الف،   3990903022

حریرچی معاون وزیر بهداشت: حتی پس از تایید واکسن ها تا زمانی که به ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم تزریق نشود که حداقل تا ۲ سال دیگر امکان پذیر نیست باید شیوه نامه های بهداشتی ضد کرونا رعایت شود.

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین