توقیف شناور خارجی حامل ۳۰۰ هزار لیتر سوخت‌

گروه عکس الف،   3990901067

با تلاش نیروهای دریادل ناوتیپ ۴۱۲ ذوالفقار منطقه چهارم نیروی دریایی سپاه ‌شناور خارجی حامل ۳۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در آب‌های خلیج فارس توقیف شد.

یکتانت

آخرین عناوین