بهبود اقتصادی در گرو شکستن مقاومت

گروه ویدئو الف،   3990824027

پیشنهاد عجیب آمریکا و فرانسه به لبنان برای کمک به اقتصاد این کشور را ببینید.

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین