نبردی بزرگ در انتظار مردم آمریکا

گروه ویدئو الف،   3990810102

گزارشی از آماده سازی گروه های مسلح آمریکایی برای مقابله با گروه های مخالف پس از انتخابات ریاست جمهوری این کشور.

یکتانت

آخرین عناوین