زوال کویر با پساب صنعتی

گروه عکس الف،   3990810046

پساب‌های صنعتی یکی از کارخانه‌های جنوب شهرستان سرخه و در شمال روستای بیابانک با عبورهای کوه‌ها مسیر ۴۰ کیلومتری را پیموده و به کویر می‌ریزد. مردم محلی می‌گویند حدود یک دهه است که این اتفاق در این شهرستان ادامه دارد و مسئولان باید فکری به حال این موضوع کنند.

زوال کویر با پساب صنعتیزوال کویر با پساب صنعتیزوال کویر با پساب صنعتیزوال کویر با پساب صنعتیزوال کویر با پساب صنعتیزوال کویر با پساب صنعتیزوال کویر با پساب صنعتیزوال کویر با پساب صنعتیزوال کویر با پساب صنعتیزوال کویر با پساب صنعتیزوال کویر با پساب صنعتیزوال کویر با پساب صنعتیزوال کویر با پساب صنعتیزوال کویر با پساب صنعتیزوال کویر با پساب صنعتیزوال کویر با پساب صنعتیزوال کویر با پساب صنعتیزوال کویر با پساب صنعتیزوال کویر با پساب صنعتی
یکتانت

آخرین عناوین