شواهد میدانی به تداوم آمریکای ترامپ اشاره دارد

محسن زاهدي موحد، گروه تعاملی الف،   3990810012 ۱۶۴ نظر، ۰ در صف انتشار و ۶۴ تکراری یا غیرقابل انتشار
شواهد میدانی به تداوم آمریکای ترامپ اشاره دارد

اگرچه شواهد ظاهری چون نظرسنجی‌ها و پروپاگاندای رسانه‌های بزرگ غرب از ماه‌ها پیش پیروزی بایدن را نوید داده‌اند، اما بنظر می‌رسد ‌شواهد میدانی روابط بین المللی به تداوم آمریکای ترامپ اشاره دارد. 

در منطقه خاورمیانه شاید حمله زمان‌بندی شده ترکیه و آذربایجان برای آزادسازی قره باغ و به بهانه آن ایجاد جبهه‌ای واقعی و خطرناک برای ایران با اعزام گسترده نیروهای تکفیری نشانی از اطمینان ترکیه بعنوان نزدیکترین هم‌پیمان منطقه‌ای امریکا به تداوم دولت ترامپی است. رفتار همسایگان جنوبی و تحکیم و آشکارسازی روابطشان با اسرائیل و نیز تشدید خصومت با ایران هم نشانه دیگری از همین تفکر در جنوب است و هماهنگی این دو حرکت نیز می‌تواند برآیندی از آنچه را که آمریکایی دیکته کرده‌اند نشان دهد. در صحنه بین المللی روابط چین و آمریکا به مرحله‌ای رسیده است که هر نوع عقب نشینی آمریکا عواقب وخیمی برای آینده هژمونی آن کشور خواهد داشت و در این شرایط تغییر فرمان می‌تواند آسیب پذیری آمریکا را بیشتر نماید مگر آنکه آمریکا براستی در پی عقب نشینی وسیع و واگذاری آرام هژمونی باشد. روس‌ها نیز همچنان به تداوم ترامپ اقناع شده و رفتارشان حاکی از ترجیح تداوم ترامپ است و لااقل می‌توان گفت در جهت تضعیف این روند حرکتی صورت نداده اند. حرکت روس‌ها خصوصا در آزمون قره باغ نشانه نوعی حزم و احتیاط شدید است که می‌تواند ناشی از تحلیل ایشان از تداوم تحرکات خبیثانه ترامپ در منطقه باشد. 

همانطور که قبلا و در تحلیل انتخابات آمریکا متذکر شده‌ام، سیستم پیچیده (و ظاهرا غیرمنطقی) انتخابات آمریکا این امکان را به حاکمان واقعی آن کشور می‌دهدکه حتی در آخرین دقایق نیز بر تصمیم‌گیری رای دهندگان و نیز نتیجه آراء تسلط کافی داشته باشند و هنوز مهمترین عامل برای این تصمیم گیران واقعی (برخلاف رای دهندگان که مسایل داخلی را در نظر دارند) جایگاه بین‌المللی و حفظ هژمونی آمریکا در جهان و اقتدار آمریکا است. سیستم پیچیده انتخابات و نیز تسلط بر افکار عمومی امکان ایجاد برآیند مطلوب را برای نخبگان فراهم می‌کند و در حقیقت صحنه نمایش انتخابات و مطالب مطروحه در آن وسیله‌ای برای جلب مشارکت عمومی و حمایت از سیاستی است که قبلا صحت آن از سوی نخبگان حاکم به تایید رسیده است. 

شواهد موجود حاکی از آن است که حفظ و تداوم برتری آمریکا فعلا با اقدامات به شیوه ترامپ گره خورده است و روی کار آمدن بایدن تنها در صورتی ممکن بنظر می‌رسد که آمریکا دیگر توان ادامه راه را در خود ندیده و براستی در آستانه فروپاشی اقتدار باشد، امری که برای جهان کنونی بسیار مطلوب است اما شواهد کمی از رسیدن به این حد از اضمحلال دیده می‌شود. اگرچه سیستم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آمریکایی در نهایت در راه بی بازگشت فروپاشی قرار دارد و تشبث به روش‌های تهاجمی از نوع ترامپ خود حکایت از ناچاری دارد، اما بازگشت به بایدن پس از این حجم از رفتار تهاجمی، به معنی پذیرش شکست این راهکار اخیر و قدم گذاشتن در راه پذیرش افول امپراطوری دارد که شاید هنوز وقت آن نرسیده باشد. 

با این مفروضات پس هدف از این شوی بزرگ و این هزینه سنگین چیست و تا اینجا چه دستاوردهایی داشته است:

- ایجاد مشارکت بالا با القای رقابت سخت و تنگاتنگ و تا آخرین لحظه نیازی است که خصوصا در شرایط بحرانی بین المللی نظیر شرایط کنونی قابل چشم پوشی نیست. احتمال نیاز حکومت به اتخاذ تصمیمات سخت در زمینه داخلی و بین المللی نظیر جنگ یا رودررویی بیشتر با قدرت‌های رقیب، اهمیت این مشارکت و تاثیر آن را در این تصمیمات اینده و رویارویی با تبعات آنرا آشکار می‌کند. 

- آمریکایی‌ها در خلال شوی انتخاباتی خود (به تناسب زمان) این امکان را دارند که دشمنان و رقبای خود را در حالت فریز نگاه دارند در حالی که خود از امکان تحرک بالا و وارد کردن ضربات متوالی برخوردارند و در انتخابات فعلی استفاده از این روش را به کمال شاهدیم. صرف نظر از نتیجه انتخابات، ترامپ از ماه‌ها پیش به اقدامات تهاجمی در قبال دشمنان و رقبا از جمله چین، روسیه و ایران دست می‌زند در حالی که ایشان با توجه به انتخابات پیش رو ناچار به اتخاذ سیاست محتاطانه و عدم عکس العمل کافی هستند با این استدلال که هرگونه عکس العملی این و یا آن کاندید را جلو می‌اندازد. روشن است که امتیازات واگذار شده در این برهه عموما قابل بازپس گیری نخواهد بود. همچنین همپیمانان آمریکا نیز با هماهنگی آن کشور همین گونه اقدامات را در دستور کار قرار می‌دهند که از جمله می‌توان به اقدامات منطقه‌ای ترکیه در ماه‌های اخیر و نیز رفتار همسایگان جنوبی ایران در مورد خطوط قرمزی چون روابط با رژیم صهیونیستی اشاره نمود. روشن است که همان دلایل ذکر شده مانعی در مقابل عکس العمل متناسب از سوی کشورهای ذینفع (علیرغم داشتن امکان و اقتدار لازم) بوده است. همچنین ایجاد سردرگمی و عدم اتخاذ تصمیمات لازم در سمت رقبا و دشمنان در حین فراهم نمودن آمادگی‌های ضروری در جبهه خودی از اهداف این سیاست انتخاباتی است. 

اگرچه بنظر می‌رسد مجموعه حاکمیت در ایران خود را برای رودررویی با شرایط مختلف آماده نموده و در این دام نیفتاده است اما نگاهی به تحلیل‌های رسانه‌ای اثر این حرکت را در کشور خودمان نشان می‌دهد. 
مقالات احساسی در مورد انتخابات آمریکا و امید بستن به آن (آگاهانه یا غیر آگاهانه) در جهت خام نگاه داشتن و جلوگیری از هرگونه آینده نگری مفید و اقدام برای تغییر شرایط عمل می‌کند. همین شرایط را در صحنه داخلی دیگر رقبا یا دشمنان آمریکا (بعضا با وسعت بیشتر) می‌توان مشاهده نمود که نشانی از کارکرد نسبی این سیاست دارد. 

در صورت پیروزی ترامپ می‌توان آنرا همچنین نشانه‌ای از تمایل حاکمیت آمریکا در بی‌اعتبار نمودن رسانه های سنتی و عرفا معتبر آمریکا و اروپا در جهت اهداف بعدی آن کشور در تغییر عرف‌های رایج (اما بی مصرف) سیاسی دانست. توضیح آنکه حاکمیت آمریکا بیشتر از هر ناظر بیرونی به موج روزافزون بی اعتمادی مردم به سیستم حکومتی و رسانه‌های برآمده برآن اشراف دارد و شیوه انتخاب ترامپ در دور اول خود دلیل مهمی بر این اشراف است. ترامپ در دور اول نیز بر موج مقابله با رسانه های فیک! و ارائه کاراکتر مخالفت باسیستم (و مبارزه با فساد) به پیروزی رسید (علیرغم تمام نظرسنجی‌های آن رسانه‌ها)، و در تمام دوره حکومت خود نیز بر این موج سوار ماند و هرجا لازم بود آنرا تشدید کرد. در حقیقت حاکمیت آمریکا با مصادره نارضایتی مردمی، انرژی آنرا برای تداوم قدرت مورد استفاده قرار داد و هنوز هم با تغییراتی (و حذف اقشاری) در همان جهت حرکت می‌کند. بنظر می‌رسد انتخاب شخصیت نامانوس بایدن برای رقابت با ترامپ نیز در همین جهت بوده است. 

در همین جهت موج نظرسنجی دمکرات‌ها و رسانه‌های مقتدر نیز می‌‎تواند اثر معکوس داشته و باعث شرکت آندسته از مردم سنتی شود که به رسانه‌ها و سیستم اعتماد نداشته و آنچه را تبلیغ می‌کنند بر ضد منافع خود می‌دانند. بنظر می‌رسد تداوم رفتار خصومت آمیز ترامپ با رسانه‌ها و تعمد وی در این مورد (مثلا ناتمام گذاشتن مصاحبه با برنامه پر مخاطب شصت دقیقه) در همین جهت باشد.

والبته باید اشاره نمود که سوار شدن بر موج ترس نیز همچنان در استراتژی ترامپ جایگاه خود را حفظ نموده است. شورش‌های خیابانی مداوم در هفته‌های اخیر که عموما کلید آن با خشونت تعمدی پلیس علیه سیاهان زده می‌شود و تصاویر غارت فروشگاه‌ها پس از آن (مانند مورد اخیر در فیلادلفیا)، دمیدن تعمدی در موج ترسی است که بنظر می‌رسد مرکب مناسبی برای ترامپ باشد تا اگر نمی‌تواند مردم آمریکا را با امید به آینده قانع نماید، ایشان را از ترس و هراس آینده تاریک بدانسو که می‌خواهد راه نماید.

دیدگاه کاربران

سیاست زده۱۶۶۶۴۵۱۰۷:۳۹:۵۷ ۱۳۹۹/۸/۱۰
شما خودتان این سخنان را قبول دارید یا در جهت منحرف کردن ذهن خواننده ها این متن رو نوشته اید ؟ انشالله که سیاست مداران ما رد توهمات از این دست نباشند . نظام امریکا نزدیک 250 سال است که انتخابات برگزار می کند و بسیار بسیار بیشتر از ما مفهوم مردم سالاری را درک کرده اند . بهتر بود به جای نگارش این متن کمی تاریخ می خواندید .
ناشناس۱۶۶۶۹۷۵۱۳:۵۵:۳۸ ۱۳۹۹/۸/۱۰
احتمالا با شیوه انتخابات امریکا و مفهوم آرای الکترال آشنایی نداری . همینطور هیچ اطلاعی از قدرتهای بالادستی در سیاست امریکا نداری . در امریکا رییس جمهور و تمام مقامات دیگه فقط شو من های مناسبی برای اجرای دستورات پشت پرده هستن . وگرنه هرگز افراد کم هوشی مثل بوش یا ترامپ نمیتونستن سالها دنیا رو بازی بدن . اینها فقط ویترین سیاست امریکا هستن و تصمیم گیریهای اصلی توسط گروههای خاص که اتفاقا به شدت منسجم و هم رای هستن گرفته میشه . این درگیریهای انتخاباتی و ... هم فقط بازیه ، برای مشغول کردن افکار عمومی .
ناشناس۱۶۶۷۱۴۲۱۶:۰۲:۱۸ ۱۳۹۹/۸/۱۰
کم هوش مثل ترامپ رو خوب اومدی. اگر ترامپ با 8 میلیارد دلار ثروت و داشتن یک هواپیمای بوئینگ 747 جهت مسافرت کم هوشه. پس ما و شما چی هوش هستیم؟
ناشناس۱۶۶۷۲۹۴۱۹:۱۰:۲۹ ۱۳۹۹/۸/۱۰
معلومه چقدر هوش داری وقتی فکر میکنی هرکی خوب بدزده و ببره خیلی باهوشه . اگه اینجوریه تو همین ایران ، کم باهوش نداریم !
ناشناس۱۶۶۷۳۰۳۱۹:۱۶:۳۲ ۱۳۹۹/۸/۱۰
معمولا بساز و بفروشها آدمای بی سوادی هستن . نمیدونستی ؟
ناشناس۱۶۶۷۶۹۶۰۸:۲۶:۵۰ ۱۳۹۹/۸/۱۱
چند تا بساز بفروش می شناسی که 8 میلیارد دلار ثروت داشته باشه؟ دانشمند؟
ناشناس۱۶۶۷۳۰۵۱۹:۱۷:۰۷ ۱۳۹۹/۸/۱۰
ترامپ باهوشه ؟؟؟ باش تا خبرت کنم !!!
ناشناس۱۶۶۷۳۳۳۱۹:۴۷:۱۵ ۱۳۹۹/۸/۱۰
میگم باهوش ، هر جای دنیا بگی که یک دیوونه ای هست که چهار ساله داره هر کاری از دستش برمیاد علیه ایران میکنه ، بعد تو ادعا میکنی ایرانی هستی و داری خودتو براش میکشی ، حتما ازت تست الکل میگیرن !!!
ناشناس۱۶۶۸۶۷۷۱۹:۱۹:۲۷ ۱۳۹۹/۸/۱۱
میگن تو جهنم یه عقرب هایی هست که ساکنین جهنم از دست اونها به مار های جهنم پناه می برن
ناشناس۱۶۶۷۳۹۳۲۰:۴۶:۴۴ ۱۳۹۹/۸/۱۰
ترامپ فقط برای مردم جهان نهم ، مثل تو ، باهوشه
ناشناس۱۶۶۷۵۳۳۰۰:۰۵:۴۵ ۱۳۹۹/۸/۱۱
میشه یه تعریف ساده از هوش برا بینندگان بیان کنین بزرگوار؟
ناشناس۱۶۶۶۹۸۸۱۴:۰۲:۴۲ ۱۳۹۹/۸/۱۰
میشه بگی کجای کتاب تاریخ رو خوندی که 250 سال دموکراسی برای امریکا نوشتی ؟ تا همین هشتاد سال پیش در امریکا سیاهان رو لینچ میکردن !
ناشناس۱۶۶۷۰۸۰۱۵:۲۶:۵۴ ۱۳۹۹/۸/۱۰
تا همین ۵ سال پیش اوبامای سیاه پوست ، رییس جمهور بود و کاندوزیرا رایس سیاه پوست وزیر خارجه بود و کالین پاول سیاه پوست وزیر دفاع :-) تاریخ بخون
ناشناس۱۶۶۷۲۹۵۱۹:۱۱:۱۶ ۱۳۹۹/۸/۱۰
سوپاپ اطمینان بودن برای جماعتی مثل تو که باور کنین دوره برده داری تو امریکا تموم شده . عقلتو به کار بنداز تا بفهمی
ناشناس۱۶۶۷۳۰۷۱۹:۲۰:۰۷ ۱۳۹۹/۸/۱۰
سیاهپوستهای امریکا دقیقا به همین دلیل که اوباما فقط یک مترسک بود که حتی حاضر نشد ظاهری از حقوق سیاهان دفاع کنه ازش متنفر شدن و خیلیاشون دور اول به ترامپ رای دادن . حالا تو داری از اوباما دفاع میکنی ؟؟؟؟
ناشناس۱۶۶۷۱۴۷۱۶:۰۴:۲۱ ۱۳۹۹/۸/۱۰
نژاد پرستی چه ربطی به دموکراسی داره؟ دانشمند
ناشناس۱۶۶۷۲۹۶۱۹:۱۱:۴۳ ۱۳۹۹/۸/۱۰
همین که تو فرقشو نمیفهمی کافیه اندیشمند
ناشناس۱۶۶۷۳۰۲۱۹:۱۵:۳۴ ۱۳۹۹/۸/۱۰
اگر تو جامعه ای که بیشتر از نصفش رو سیاهها تشکیل میدن ، نژادپرستی ربطی به دموکراسی نداره لابد از هوش سرشار جنابعالیه
ناشناس۱۶۶۷۱۵۴۱۶:۰۷:۵۰ ۱۳۹۹/۸/۱۰
سیاه ها رو لینچ میکردن چیه دیگه ؟!!! همین الان معاون بایدن ( کاملا هریس ) یک سیاهپوسته .
ناشناس۱۶۶۷۲۹۸۱۹:۱۲:۴۴ ۱۳۹۹/۸/۱۰
لینچ میکردن یعنی امثال بابای اوباما و زنش و کاملا و .. رو میبستن با طناب بعد زنده زنده آتیش میزدن . هفتاد هشتاد سال پیش .
ناشناس۱۶۶۸۴۳۳۱۵:۵۴:۰۸ ۱۳۹۹/۸/۱۱
محض اطلاع پدر اوباما کنیایی بود و با بورس در بهترین دانشگاه آمریکا اقتصاد خوانده بود و هیچ خاطره ای از لینچ نداشت یک کم کتاب بخوانید بد نیست
ناشناس۱۶۶۷۱۷۱۱۶:۱۴:۰۲ ۱۳۹۹/۸/۱۰
قابل توجه تو چرا اوباما و کاملا هریس دو کالین پاول و کاندولیزا رایس سیاهپوست رو لینچ نکردن ؟!!! :-)
بهروز۱۶۶۷۹۹۱۱۱:۲۸:۰۸ ۱۳۹۹/۸/۱۱
برای خرکردن بقیه مردم
ناشناس۱۶۶۷۴۴۱۲۱:۲۵:۳۴ ۱۳۹۹/۸/۱۰
بزرگترین جنگ علیه نژاد پرستی را آمریکاییها انجام دادند.
ناشناس۱۶۶۶۹۸۹۱۴:۰۳:۱۶ ۱۳۹۹/۸/۱۰
زیادی سیاست زده شدی .
ناشناس۱۶۶۷۰۰۲۱۴:۱۰:۳۸ ۱۳۹۹/۸/۱۰
عجب نظر خنده داری . شما احتمالا سنت قد نمیده وگرنه میفهمیدی هیات حاکمه واقعی امریکا چطور ال گور رو علیرغم آرای بالاتر به بوش بازوند تا داستان یازده سپتامبر راه بیفته و امریکا مجوزی برای لشگرکشی به خاورمیانه پیدا کنه . الان هم سیاست وحشیانه امریکا فقط با ترامپ ادامه پیدا میکنه و هیچ ربطی به رای مردم نداره
ناشناس۱۶۶۷۳۰۸۱۹:۲۲:۱۷ ۱۳۹۹/۸/۱۰
امریکای متحد کلا دویست و پنجاه سال قدمت نداره . تو براش تاریخ درآوردی ؟ از اون اول که افتادن به جون سرخپوستا و بعدم سیاها و بعدم خودشون ، کلی هم به اسم شمال و جنوب همدیگه رو کشتن اونوقت تو اومدی براشون تاریخ ساختی ؟
محمدتقی۱۶۶۶۴۵۳۰۷:۴۵:۲۲ ۱۳۹۹/۸/۱۰
3 روز دگ ببینیم این تحلیل خفن و جذاب شما چی از آب در میاد آقا محسن :)
ناشناس۱۶۶۶۶۱۶۰۹:۳۲:۵۳ ۱۳۹۹/۸/۱۰
کلا نویسنده به ابر قدرت بودن امریکا و ابر قدرت بودن ترامپ اعتراف کرده و ترامپ را یک رییس جمهور مقتدر معرفی کرده است .
ناشناس۱۶۶۶۹۷۶۱۳:۵۶:۰۴ ۱۳۹۹/۸/۱۰
ترامپ نه ، لابیهای پشت صحنه سیاست در امریکا
رضا۱۶۶۷۰۹۱۱۵:۳۳:۵۳ ۱۳۹۹/۸/۱۰
دوست عزیز ترامپ مردی قدرتمند و باهوش هست . بدون شک او برنده انتخابات آمریکاست. آمریکا با ترامپ هر روز قدرتمندتر میشود چرا که ترامپ به خاطر آمریکا و مردم آن با تمام دنیا در حال نبرد هست . دوست عزیز کشوری مثل آمریکا که به تنهایی 25% از اقتصاد جهان را در اختیار دارد و تنها بودجه ارتش آن در یک سال بالغ بر 1000 میلیارد دلار هست حتما ابرقدرت بلامنازعه جهان هست و تمام جهان به آن اعتراف دارند و پیروی از تحریمهای تدارک دیده آمریکا گواهی بر آن است . دوست عزیز کمی واقع بین باشیم
ناشناس۱۶۶۷۵۸۲۰۱:۴۹:۵۶ ۱۳۹۹/۸/۱۱
قابل توجه شما ، شاید تا چند سال پیش آمریکا بخش زیادی از اقتصاد دنیا را در اختیار داشت اما الان رتبه سوم هست ، چین و اتحادیه اروپا از اون جلوترن ، البته آلمان هم احتمالا تا پایان سال جاری جای آمریکا رو بگیره و آمریکا چهارم بشه
ناشناس۱۶۶۶۶۷۶۱۰:۱۶:۲۳ ۱۳۹۹/۸/۱۰
در این ناامیدی بسیار دل ما را شاد کرد این تحلیل. انشالله که درست باشه
ناشناس۱۶۶۶۷۷۵۱۱:۳۰:۴۱ ۱۳۹۹/۸/۱۰
در عجبم از مردمی که به کسی که غذا و دارو رو به روشون تحریم کرده علاقه دارن
ناشناس۱۶۶۶۸۶۸۱۲:۴۸:۳۲ ۱۳۹۹/۸/۱۰
غذا و دارو تحریم نیستیم . غذای خارجی توی بازار پُره ساده نباش یکم از مغزت استفاده کن
ناشناس۱۶۶۶۹۰۰۱۳:۰۸:۰۳ ۱۳۹۹/۸/۱۰
میگن تو جهنم یک سری عقرب وجود داره که اهل جهنم از ترس انها به مار غاشیه پناه می برن
ناشناس۱۶۶۷۱۵۵۱۶:۰۸:۴۰ ۱۳۹۹/۸/۱۰
غذا و دارو تحریمه فقط نمی دونم چطوری داره صادر میشه به عراق
ناشناس۱۶۶۸۱۴۰۱۲:۵۰:۴۵ ۱۳۹۹/۸/۱۱
.. هیچ جای دنیا دارو رو تحریم نکردن خودت رو زدی به خواب بیدار شو
ناشناس۱۶۶۸۶۳۸۱۸:۵۹:۱۴ ۱۳۹۹/۸/۱۱
کسی که غذا و دارو را از مردم ایران دریغ کرده، دولت آمریکا نیست، بلکه دولت ایران است. غذا و دارو را باید با ارز دولتی تأمین کنند که برایشان نمیصرفد.
امیر حسین سلطان/تهران۱۶۶۶۸۲۱۱۲:۱۴:۳۱ ۱۳۹۹/۸/۱۰
ترامپ رفتنی است! تردید نکنید لطفا! ملت آمریکا دو بار اشتباه نمی کنند.
ناشناس۱۶۶۶۹۲۲۱۳:۱۹:۰۵ ۱۳۹۹/۸/۱۰
نگاهی به آمارهای اقتصادی آمریکا بکنید تا متوجه شوید چی کسی دوباره صاحب کاخ سفید خواهد شد
ناشناس۱۶۶۷۰۱۳۱۴:۱۷:۰۸ ۱۳۹۹/۸/۱۰
آمارهای اقتصادی نشان از افول اقتصادی آمریکا نسبت به چین و اتحادیه اروپاست ، اگر به رتبه اقتصادی کشورها در سالیان گذشته دقت کنید ،آمریکا تا چند سال پیش رتبه اول اقتصاد دنیا با اختلاف بسیار زیاد از چین و دیگر کشور ها بود ولی در حال حاظر پس از از چین و اتحادیه اروپا در رده سوم است
ناشناس۱۶۶۷۱۷۷۱۶:۱۶:۰۹ ۱۳۹۹/۸/۱۰
کدوم آمار اقتصادی اینو میگه چی میگید بابا
ناشناس۱۶۶۶۹۷۷۱۳:۵۷:۱۶ ۱۳۹۹/۸/۱۰
اولا ملت امریکا کاره ای نیستن و نتیجه انتخابات رو عده معدودی تعیین میکنن . ثانیا اون چیزی که از نظر شما اشتباهه از دید اونها کار درستیه ، پس دلیلی نداره دوباره انجامش ندن
ناشناس۱۶۶۷۰۸۱۱۵:۲۸:۳۹ ۱۳۹۹/۸/۱۰
ملت آمریکا همه کاره ان . صف های طولانی رو نمیبینی در رای های زودهنگام . همه آمده اند برای ترامپ
ناشناس۱۶۶۷۳۷۴۲۰:۲۹:۵۰ ۱۳۹۹/۸/۱۰
باشه ، تو فکر کن ملت امریکا کاره ای هستن .
ناشناس۱۶۶۶۸۷۶۱۲:۵۳:۰۵ ۱۳۹۹/۸/۱۰
من هم با پیش فرضهای تحلیل موافق نیستم. ضمنا پیش بینی نتایج انتخابات آمریکا را با توجه تحلیل آراء الکترال با احتمال بالا امکان پذیر میدونم. اما صرف نظر از همه پیش بینی ها وجود هر یک دو نامزد در رهبری آمریکا برای ایران استراتژی های مواجهه متفاوت خواهد داشت. به نظرم انتخاب استراتژی با وجود ترامپ و علی رغم رویکرد تند او به دو دولیل برای ایران ساده تر است. یکی اینکه او چندان به اجماع جهانی اعتقاد ندارد و بر خلاف رویکرد جهانی سازی اقتصاد حرکت میکند. دوم اینکه نشان داده دنبال معامله ساده و نمایش آن است. به نظر من کار با دموکراتهای تحصیل کرده و حرفه ای به مراتب پیچیده تر است.
ناشناس۱۶۶۷۲۸۸۱۹:۰۲:۱۳ ۱۳۹۹/۸/۱۰
ایشون فکر می کنه که حاکمان آمریکا باید به بهانه شرایط حساس کنونی نتیجه انتخابات را طبق نظر خودشون پیش ببرند تا به قول ایشون به هژمونی آمریکا و ارزش های آمریکایی در جهان لطمه ای وارد نشه..
ناشناس۱۶۶۶۴۵۶۰۷:۴۷:۵۴ ۱۳۹۹/۸/۱۰
علی برکت الله
ناشناس۱۶۶۶۵۸۸۰۹:۰۹:۱۹ ۱۳۹۹/۸/۱۰
بنده در ۳ حوزه به ترامپ نمره ۲۰ میدهم اقتصاد سیاست رقص عالی
ناشناس۱۶۶۶۸۸۰۱۲:۵۷:۰۶ ۱۳۹۹/۸/۱۰
سیاست صفر
ناشناس۱۶۶۶۸۸۶۱۲:۵۸:۴۳ ۱۳۹۹/۸/۱۰
تنها حسن ترامپ دیوانه این بود که سعودی ها رو حسابی دوشید و در انظار عمومی تحقیر کرد! هیچ کس به خوبی او این کار را نکرده بود!
جعفر۱۶۶۶۹۷۹۱۳:۵۸:۳۸ ۱۳۹۹/۸/۱۰
لااقل پول شیر عربسان را میدند. پولشیرما را چین و روسیه نمیده
ناشناس۱۶۶۷۲۱۲۱۷:۱۰:۵۰ ۱۳۹۹/۸/۱۰
اسم اون رانیار قاتل سرداردلها
ناشناس۱۶۶۷۲۲۵۱۷:۳۲:۲۵ ۱۳۹۹/۸/۱۰
شما که به اقتصادش نمره ۲۰ میدی، میشه برای ما توضیح بدی چطوری صادرات امریکا کاهش داشته و تراز تجاریش با چین هم منفی شده؟ ممنون.
ناشناس۱۶۶۷۲۵۳۱۸:۰۵:۵۵ ۱۳۹۹/۸/۱۰
شما توضیح میدی که چی جوری صادراتش کاهش داشته و؟
ناشناس۱۶۶۷۲۵۵۱۸:۰۹:۰۸ ۱۳۹۹/۸/۱۰
اسم چین را نیار سازنده ویروس کرونا
ناشناس۱۶۶۶۴۶۳۰۷:۵۱:۰۹ ۱۳۹۹/۸/۱۰
میخوام اولین ایرانی باشم که به بایدن و هریس و هانتر و اوباما و هیلاری و کری و بولتون تسلیت عمیق میگه
ناش۱۶۶۶۸۲۷۱۲:۲۱:۱۵ ۱۳۹۹/۸/۱۰
چقدر ترامپ طرفدار داره تو ایران! مثل اينکه تحریم های ترامپی حسابی سفره هاشونو پر کرده انگار جمهوری خواهان‌ و دلواپسان هر دو نونشون تو یه سفره است.
ناشناس۱۶۶۶۹۱۷۱۳:۱۵:۰۸ ۱۳۹۹/۸/۱۰
از حرص بعضی مسائل داخلی از ترامپ طرفداری میکنن!
فتح‌الله۱۶۶۷۲۸۶۱۸:۵۸:۲۴ ۱۳۹۹/۸/۱۰
هر کی دلش با یه ظالم موافق باشه در جنایتهای آن شریک است و
ناشناس۱۶۶۶۹۴۲۱۳:۲۹:۳۰ ۱۳۹۹/۸/۱۰
روز چهارشنبه با اعلام پیروزی دونالد شیردل در داخل هم یه عده سکته خواهند کرد وضع بسیار وخیمه
ناشناس۱۶۶۷۰۱۱۱۴:۱۶:۱۷ ۱۳۹۹/۸/۱۰
ما چه کشور هستیم که سرنوشت اقتصد ما به انتخابات آمریکا گره خورده. ترامپ سرفه میکنه نرخ ها بالا پایین میشه.
ناشناس۱۶۶۷۰۸۶۱۵:۳۱:۳۶ ۱۳۹۹/۸/۱۰
سرنوشت همه دنیا به آمریکا گره خورده . دنیا بر روی پاشنه $ میچرخد
ناشناس۱۶۶۶۴۶۶۰۷:۵۱:۵۷ ۱۳۹۹/۸/۱۰
سلام پراید ۴۳۰ میلیونی
ناشناس۱۶۶۶۴۶۷۰۷:۵۲:۲۶ ۱۳۹۹/۸/۱۰
بایدن ، آبدارچی کاخ سفید شود
ناشناس۱۶۶۶۵۸۳۰۹:۰۵:۰۶ ۱۳۹۹/۸/۱۰
کاملا هریس هم در مهدکودک کاخ سفید گمارده شود
ناشناس۱۶۶۶۴۶۹۰۷:۵۳:۴۳ ۱۳۹۹/۸/۱۰
با ترامپ تا 2024 با ایوانکا ترامپ تا 2032
ناشناس۱۶۶۶۶۷۷۱۰:۱۶:۵۶ ۱۳۹۹/۸/۱۰
یه مدت طولانیه که ایوانکا حضورش بسیار کمرنگ شده
ناشناس۱۶۶۷۴۰۱۲۰:۵۱:۳۷ ۱۳۹۹/۸/۱۰
چرا ایوانکا؟ چون شوهرش یهودیه؟
ناشناس۱۶۶۶۴۷۳۰۷:۵۶:۱۷ ۱۳۹۹/۸/۱۰
ساختار سیاسی و اقتصادی امریکا و غرب گرچه بدون ایراد نیستند ولی نسبت به خاورمیانه مثل مرسدس بنز است به ژیان.
ناشناس۱۶۶۶۸۳۹۱۲:۲۸:۴۶ ۱۳۹۹/۸/۱۰
ژیان همچین بد هم نیست چه بسا بنز هایی دیدیم که رو سقف برگشتن و چپه شدن ولی ژیان همه میدونن از چپه شدن مبراست!
ناشناس۱۶۶۷۱۷۲۱۶:۱۴:۱۶ ۱۳۹۹/۸/۱۰
ژیان رو یه طوفان از جا بلند می کنه. مهم اون وقته که طوفان بیاد
ناشناس۱۶۶۷۳۷۵۲۰:۳۰:۵۰ ۱۳۹۹/۸/۱۰
یاد طوفان صحرا افتادم. ۱۹۹۱ کویت
ناشناس۱۶۶۸۷۲۶۱۹:۵۲:۳۳ ۱۳۹۹/۸/۱۱
استاد در مورد مسائل فنی بحث شده نه حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله و طوفان همه طوفان صحرای طبس رو یادشونه چطور هواپیماهای آمریکایی به فنا رفتن یا آتش سوزی که هنوز هم در آمریکا شعله وره
مبتکر طرح های مثمر ثمر و زود بازده۱۶۶۶۴۷۵۰۷:۵۸:۳۴ ۱۳۹۹/۸/۱۰
تا دیرتر از این نشده ، یه آدم حسابی به درد بخور و با سواد و مودب که درد نداری و فقر ۷۵ میلیون ایرانی رو میفهمه و درک میکنه و خودش هم نجومی بگیر نیست رو بفرستید جلو برای مذاکره فوری . کسی که کارش فقط خنده نباشه و از سیاست و اقتصاد و حقوق سر دربیاره . ضمنا خودکار هم پرت نکنه سمت تیم مقابل
ناشناس۱۶۶۷۱۱۲۱۵:۴۵:۱۸ ۱۳۹۹/۸/۱۰
دمت گرم داداش لایک داری ۱۰۰۰ تا
ناشناس۱۶۶۷۱۱۸۱۵:۴۶:۳۳ ۱۳۹۹/۸/۱۰
هر کسی که میره ، فقط جواد نباشه
ناشناس۱۶۶۷۱۷۴۱۶:۱۵:۰۷ ۱۳۹۹/۸/۱۰
سه روز مونده به انتخابات آمریکا. دیگه دیر شده. ساعت خواب
ناشناس۱۶۶۶۴۷۷۰۸:۰۰:۵۳ ۱۳۹۹/۸/۱۰
ترامپ طعم شکست سنگین رو به بایدن و سایر دموکرات ها خواهد چشاند
ناشناس۱۶۶۶۴۷۹۰۸:۰۱:۵۳ ۱۳۹۹/۸/۱۰
ما که یک ساله داریم میگیم : با ترامپ تا ۲۰۲۴ شما نمیخواهید گوش بدید و واقع بین باشید
ناشناس۱۶۶۶۴۸۶۰۸:۰۴:۲۶ ۱۳۹۹/۸/۱۰
تحلیل ضعیفی بود، می خواست پیش بینی کنه ترامپ رای میاره ولی دلیل مستدلی نیاورد.
ناشناس۱۶۶۶۵۸۵۰۹:۰۶:۰۷ ۱۳۹۹/۸/۱۰
اتفاقا تحلیل قوی بود علی برکت الله
ناشناس۱۶۶۷۵۴۱۰۰:۲۸:۳۴ ۱۳۹۹/۸/۱۱
برخی غیبگو ها گفتند رای میاره اما بعد میمیره!
ناشناس۱۶۶۶۴۹۷۰۸:۱۱:۴۹ ۱۳۹۹/۸/۱۰
سلام شاخص بورس ۱۰۰ هزار واحدی :-(
ناشناس۱۶۶۶۶۸۰۱۰:۱۸:۱۲ ۱۳۹۹/۸/۱۰
کاملا اشتباه می کنید. ابر تورمی که انتخاب ترامپ میاره برای ایران شاخص رو به 10 میلیون می رسونه. شما رو ارجاع می دم به شاخص بورس ونزوئلا
ناشناس۱۶۶۶۷۹۵۱۱:۵۰:۰۴ ۱۳۹۹/۸/۱۰
برادر، اگه ترامپ بیاد مذاکره همه جانبه و رفع تحریم ها قطعی است
ناشناس۱۶۶۷۰۹۰۱۵:۳۳:۳۱ ۱۳۹۹/۸/۱۰
برادر من ! تحریم ها در نهایت به نفع مردم ایران است . هر چند سبب گرانی ها شده
ناشناس۱۶۶۷۱۷۸۱۶:۱۶:۵۴ ۱۳۹۹/۸/۱۰
برادر ترامپ در دور دوم نیازی به مذاکره با ایران نداره. مگر اینکه برای اسرائیل مذاکره کنه و چنان امتیاز از ایران بگیره که هیچ چیزی برای حکومت ایران نمونه. پس به مذاکرات دور دوم ترامپ هیچ امیدی نداشته باشید
ناشناس۱۶۶۶۵۰۰۰۸:۱۳:۳۴ ۱۳۹۹/۸/۱۰
مرگ بر آمریکا
هادی۱۶۶۷۰۴۷۱۴:۵۰:۱۵ ۱۳۹۹/۸/۱۰
مرگ بر آمریکا مرگ بر اسراییل ان شا الله اول پایان اسراییل رو ببینیم و لذت ببریم
ناشناس۱۶۶۷۰۹۳۱۵:۳۵:۰۳ ۱۳۹۹/۸/۱۰
فعلا که اسرائیل اومده توی حیاط خلوت ما بحرین امارات عمان عربستان لبنان و سوریه هم تا ۳ ماه دیگه
مجید۱۶۶۶۵۰۲۰۸:۱۵:۴۵ ۱۳۹۹/۸/۱۰
در این مقاله هیچ دلیل منطقی برای اثبات پیروزی ترامپ بیان نشده و فقط ملغمه ای از تصورات ذهنی نگارنده مشاهده میشود.
ناشناس۱۶۶۶۵۰۳۰۸:۱۵:۵۹ ۱۳۹۹/۸/۱۰
آقایون الکی صبر کردن تا نتیجه انتخابات آمریکا رو ببینن
ناشناس۱۶۶۶۵۰۵۰۸:۱۹:۳۶ ۱۳۹۹/۸/۱۰
من فقط اینو میدونم که مردم آمریکا خیلی باشعور و فهیم و دارای درک سیاسی بالایی هستند
ناشناس۱۶۶۶۹۲۷۱۳:۲۱:۴۶ ۱۳۹۹/۸/۱۰
خود امریکایی ها به این حرفت میخندند، اتفاقا مردم امریکا معروف به این هستند که توی این زمینه ها شدیدا پرت هستند
ناشناس۱۶۶۶۹۵۱۱۳:۳۲:۴۶ ۱۳۹۹/۸/۱۰
اتفاقا اصلا از سیاست سر درمیارن مردمش.
ناشناس۱۶۶۶۹۸۲۱۳:۵۹:۲۹ ۱۳۹۹/۸/۱۰
شوخی میکنی ؟ مردم امریکا و شعور سیاسی ؟ بی خیال
ناشناس۱۶۶۶۹۸۴۱۴:۰۰:۰۶ ۱۳۹۹/۸/۱۰
امریکا فقط قدرت صنعتی و نظامی داره و هر غلطی هم میخواد میکنه . اما مطمئن باش شعوری پشت توحش اونها وجود نداره
ناشناس۱۶۶۷۱۳۰۱۵:۵۴:۴۴ ۱۳۹۹/۸/۱۰
اگر آمریکا نبود ، جهان هم نبود
ناشناس۱۶۶۷۳۷۶۲۰:۳۲:۰۱ ۱۳۹۹/۸/۱۰
جهان چند هزار ساله که هست . امریکا سه قرنه . تازه دو قرنش رو هم درگیر جنگ داخلی بوده . تا سی سال پیش هم مثل سگ از شوروی میترسید . پس کلا سی ساله که امریکا شده امریکا . حالا جهان امثال تو چقدر کوچیکه دیگه خودت میدونی
ناشناس۱۶۶۷۳۷۷۲۰:۳۲:۳۸ ۱۳۹۹/۸/۱۰
ما هیچ ما نگاه
ناشناس۱۶۶۷۳۷۹۲۰:۳۳:۰۳ ۱۳۹۹/۸/۱۰
عجیب نیست با امثال تو اینقدر مملکت گرفتار شده
ناشناس۱۶۶۷۱۲۱۱۵:۴۹:۳۲ ۱۳۹۹/۸/۱۰
منظورت اینه که مردم آمریکا بَبَعی نیستن ؟
ناشناس۱۶۶۶۵۰۶۰۸:۲۰:۲۸ ۱۳۹۹/۸/۱۰
کار برای ایران و چین و ونزوئلا سخت شد
ناشناس۱۶۶۶۵۰۷۰۸:۲۰:۳۳ ۱۳۹۹/۸/۱۰
وقتی نتیجه انتخابات اومد و بایدن برد چی میگی؟ احتمالا میگی کار کار خودشونه!
ناشناس۱۶۶۶۵۰۸۰۸:۲۰:۵۹ ۱۳۹۹/۸/۱۰
ترامپ اقتصاد چین را متلاشی کند خواهشا
ناشناس۱۶۶۷۱۵۰۱۶:۰۵:۰۸ ۱۳۹۹/۸/۱۰
فعلا که ترامپ توی اقتصاد آمریکا رو از رده اول به رده سوم نزول داده و چین با اقتدار صدر نشین اقتصاد جهانی شده ، ترامپ داره اقتصاد آمریکا رو میپاشونده به آمار بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در چند سال گذشته مراجعه کتید
افشین۱۶۶۷۲۶۶۱۸:۱۵:۰۲ ۱۳۹۹/۸/۱۰
باز یه تحلیل جدید بر اساس تئوری توطئه جور میکنن
ناشناس۱۶۶۶۵۱۷۰۸:۲۴:۲۹ ۱۳۹۹/۸/۱۰
از ترامپ میخواهیم که پوست چین را غِلِفتی بکند
ناشناس۱۶۶۷۲۳۰۱۷:۳۵:۵۲ ۱۳۹۹/۸/۱۰
فعلا که پوست خودش در تراز تجاری تجاری با چین داره غلفتی در میاد!
ناشناس۱۶۶۶۵۲۹۰۸:۳۲:۱۹ ۱۳۹۹/۸/۱۰
حالا کاری نداریم ولی انصافا یه تار گندیده این مو زرد ، می ارزه به تمام دودمان دموکرات ها
ناشناس۱۶۶۶۵۳۱۰۸:۳۳:۲۹ ۱۳۹۹/۸/۱۰
انشاالله هر چه که مصلحت واقعی مردم و کشور ماست ، در انتخابات آمریکا رقم بخوره
ناشناس۱۶۶۶۵۳۶۰۸:۳۵:۲۸ ۱۳۹۹/۸/۱۰
بالاخره یه کارشناس واقعی به نام محسن زاهدی توی این مملکت دیدیم . خدا رو شکر فکر کنم این داداشمون هم نون بازوش رو میخوره و هم نجومی بگیر نیست .
ناشناس۱۶۶۶۵۳۸۰۸:۳۵:۵۵ ۱۳۹۹/۸/۱۰
ترامپ گفته بود که اگر ایران دور اول توافق نکنه در دور دوم هزینه بسیار سنگین تری رو باید پرداخت کنه. باز هم مسئولین ما هزینه رو برای کشور چند برابر کردن
ناشناس۱۶۶۶۵۴۲۰۸:۳۸:۴۷ ۱۳۹۹/۸/۱۰
این شواهد میدانی مثل بازدیدهای میدانی خیلی روحیه میده
مورچه خوار۱۶۶۶۵۵۷۰۸:۴۸:۳۸ ۱۳۹۹/۸/۱۰
سلام تورم ۷۰۰ درصدی
ناشناس۱۶۶۶۵۷۰۰۸:۵۷:۱۳ ۱۳۹۹/۸/۱۰
مسئولان کشور ایران ، نباید روی دیوار نظرسنجی های رسانه های آمریکایی یادگاری مینوشتن
ناشناس۱۶۶۶۵۷۴۰۹:۰۱:۲۲ ۱۳۹۹/۸/۱۰
مرگ بر امریکای جنایتکار مستهجن مبتذل
ناشناس۱۶۶۶۵۷۹۰۹:۰۲:۰۸ ۱۳۹۹/۸/۱۰
در این تحلیل جای نظرات مردم آمریکا خالی است.
ناشناس۱۶۶۶۵۸۲۰۹:۰۴:۴۱ ۱۳۹۹/۸/۱۰
برعکس متنی که نوشته اید مردم آمریکا برای انتخاب کردن بیش از هر چیزی امور داخلی خود را مد نظر قرار میدهند . امور خارجی در کمترین درجه اهمیت است. حادثه سربریدن در فرانسه دستاویزی شد برای مطرح شدن سیاستهای ضد مهاجر پذیری ترامپ و شاید یک برگ برنده باشد .
ناشناس۱۶۶۶۵۹۲۰۹:۱۴:۰۹ ۱۳۹۹/۸/۱۰
پیروزی ترامپ برای مردم ایران می تواند مفید باشد زیرا او احل معامله است و می تواند با حکومت ایران وارد معامله شود در حالیکه دمکراتها با مطرح کردن مواردی مانند حقوق بشر و دکراسی براحتی وارد معامله نخواهند شد. ایران هم دو راه در پیش رو ندارد معامله با ترامپ و یا پذیرش قیمومیت مطلق چین و روسیه
محمد۱۶۶۶۶۰۴۰۹:۲۵:۱۲ ۱۳۹۹/۸/۱۰
به نظرم تحلیل جالبی است و از زاویه ای مغفول به موضوع نگاه کرده است. نتیجه انتخابات این دوره، خلل اساسی به صحت این تحلیل وارد نمیکند. با تشکر از آقا محسن زاهدی.
ناشناس۱۶۶۶۶۰۶۰۹:۲۵:۴۴ ۱۳۹۹/۸/۱۰
در همه تحلیل هاتون فروپاشی امریکا نباشه توش مشتری پسند نمیشه اخه از کجا در میارین
کوروش فرهودیان۱۶۶۶۶۱۸۰۹:۳۴:۵۲ ۱۳۹۹/۸/۱۰
من نمیدانم کدامیک انتخاب میشوند ولی برای من جای سوال هست که چرا تیتر به نفع ترامپ میزنی اتفاقا شرایط میدانی پیروزی بایدن را نشان میدهد نکنه دلار داری می ترسی ارزون شه
عمران۱۶۶۶۶۲۳۰۹:۴۵:۳۸ ۱۳۹۹/۸/۱۰
«جنگ قره باغ» نشانه ی پیروزی ترامپ است؟؟!!! عجیبا غریبا! دیگه اینجوریشو ندیده بودیم! لابد جنگ جهانی دوم هم نشانه چاپ فرهنگ دهخدا بود. جنگ عراق هم نشانه پیروزی بایرن مونیخ در جام باشگاهها بود. هموطن گرامی چه ربطی داره؟! مسائل نامرتبط را چرا به هم میبافید. آن هم با چه سند و مدرکی، همینطوری حسی؟! دلی؟!
ناشناس۱۶۶۷۲۷۳۱۸:۳۷:۰۳ ۱۳۹۹/۸/۱۰
همانطور که اشاره شده جنگ قره باغ می‌تواند نشانه آن باشد که آمریکا برنامه های خود را بر اساس تداوم ترامپ نوشته است.
ناشناس۱۶۶۶۶۲۹۰۹:۴۹:۲۵ ۱۳۹۹/۸/۱۰
مطلب نو و قابل تامل بود
ناشناس۱۶۶۶۶۵۷۱۰:۰۷:۵۸ ۱۳۹۹/۸/۱۰
اینکه بزرگ‌ترین قدرتهای طول تاریخ در نهایت مضمحل شده اند امری بدیهی است اما اینکه ما به امید اضمحلال امریکا بنشینیم امر دیگریست در شرایط کنونی بدون آنکه به غرورمان بر بخورد از نظر اقتصادی شرایط خودمان به اضمحلال نزدیکتر است ودلخوش به شعار و حرف نباید باشیم
ناشناس۱۶۶۶۶۶۳۱۰:۱۱:۴۱ ۱۳۹۹/۸/۱۰
ظريف دوستت داريم خواهشا بيا١٤٠٠ رئيس جمهور ما شو التماس ت ميكنم.ديپلمات بلد ما تويي قبل تو همه شون سوء تفاهم بودن.....
ناشناس۱۶۶۶۶۶۷۱۰:۱۳:۴۳ ۱۳۹۹/۸/۱۰
من در امريكا زندگى ميكنم. اين تحليل شما فقط بر علائق شخصى شما كه انتخاب ترامپ است استوار است. شواهد ميدانى اينجا چيز ديگرى ميگويد. براى اين كه بعدا به دردسر نيفتيد براى جفت و جور كردن يك تحليل نا چسب ديگر. به اطلاعتان برسانم با تركيب ارا اين دوره اگر بايدن فلوريدا را ببره ترامپ امكان برد نداره. و اگر ترامپ فلوريدا و كاروليناى شمالى را ببره امكان برد بايدن خيلى سخت خواهد بود. حالا مطلب شما و اطلاع رساني بنده را داشته باشيد تا چهار روز ديگر هم حوصله كنيد.
ساکن منهتن۱۶۶۷۱۰۸۱۵:۴۳:۴۱ ۱۳۹۹/۸/۱۰
منم در آمریکا زندگی میکنم‌‌. اینجا همه عاشق ترامپ هستند . از هر ۱۰ نفر ، ۷ نفر
ناشناس۱۶۶۷۳۳۸۱۹:۵۳:۱۹ ۱۳۹۹/۸/۱۰
دروغ شاخدار
ناشناس۱۶۶۷۵۵۸۰۱:۰۶:۰۵ ۱۳۹۹/۸/۱۱
احتمالا شما ساکن برج ترامپ توی نیویورک هستید. من فقط آمار ها را گفتم. در هر دو حالت هم برای زندگیم برنامه دارم.
حسین۱۶۶۶۶۹۰۱۰:۲۲:۴۵ ۱۳۹۹/۸/۱۰
تحلیل شما خیلی سطحی است اتفاقا سیستم حاکم بر آمریکا اصلا دوست ندارد ترامپ رای بیاورد و برای همین هم میزان جذب کمک های سرمایه داران از سوی بایدن خیلی بیشتر شده در ضمن جهت اطلاع تان سیستم های اطلاعاتی آمریکا اخباری منتشر کردند که اتفاقا چین به نفع ترامپ در فضای مجازی فعال است. یعنی چین خوب درک کرده که آمدن ترامپ در بلند مدت به ضرر هژمونی بین المللی آمریکا است بر عکس تحلیل شما
ناشناس۱۶۶۶۷۰۳۱۰:۳۲:۴۵ ۱۳۹۹/۸/۱۰
من یک سوال از نویسنده این مقاله و الف دارم اگر واقعا مدرک مستدلی از حضور تکفیریها در جنگ قره باغ وجود دارد چرا آن را صریحا رودروی جامعه بین الملل و آذربایجان قرار نمی دهید چرا دولت ایران مدارک مستند خود در این زمینه را به ترکیه و روسیه و آذربایجان اراه نمیدهد اگر مدرکی ندارید دلیل این همه اصرار شما بر این مسیله چیست آیا برای آینده برنامه ریزی دارید چگونه است که اقای عراقچی در باکو از آزادسازی سرزمینهای اشغالی آذربایجان اظهار خوشحالی میکند ولی در ایروان از نگرانیهای مشترک از حضور نیروهای تروریست حرف میزند این چه دوگانگی هست.
ناشناس۱۶۶۶۷۱۱۱۰:۳۹:۵۷ ۱۳۹۹/۸/۱۰
سگ زرد برادر شغال است ترامپ با بایدن هیچ فرقی ندارد ضمنا دوستداران ترامپ در داخل خیلی خوشحال نباشند ممکن است جنگ داخلی برای امریکا جونتون پیش بیاد
ناشناس۱۶۶۶۸۴۲۱۲:۳۰:۰۳ ۱۳۹۹/۸/۱۰
جنگ داخلی را خوب اومدی.
ناشناس۱۶۶۶۷۱۶۱۰:۴۰:۵۳ ۱۳۹۹/۸/۱۰
چقدر برخی از مردم ما از انتخاب شدن مجدد یک ادم رذل خوشحال هستن و ازش استقبال میکنن!!!!!!!!!!!!! البته که بایدن هم همون سگ زردی هست که برادر شغالی مثل ترامپ اما این حجم اظهار خوشحالی برای مردمی که زندگیشون رو تحریم های وحشیانه ( ..) نابود میکنه ..
ناشناس۱۶۶۸۶۹۱۱۹:۲۶:۰۳ ۱۳۹۹/۸/۱۱
زندگی مردم هر کشوری تحت تأثیر حکومت آن کشور است، فقر و بدبختی مردم ایران هم بخاطر سیاستهای ایران است.
ناشناس۱۶۶۶۷۴۷۱۱:۰۳:۳۲ ۱۳۹۹/۸/۱۰
حقوق بگیرهای دولت که غمی ندارند تا نفت بود می فروختند و می خوردند حالا که نیست تریلی تریلی پول چاپ میکنند و بازهم میخورن
ناشناس۱۶۶۶۸۴۶۱۲:۳۱:۳۰ ۱۳۹۹/۸/۱۰
بقیه هم سر اونای دیگر کلاه می گذاشتند مالیات نمی دادند و ... برای همین کسی ناراضی نبود
ناشناس۱۶۶۶۷۷۷۱۱:۳۰:۵۰ ۱۳۹۹/۸/۱۰
یعنی یک داستانی سر هم کردی که خودت هم نفهمیدی چی گفتی. الان چه ربطی داره روش جمهوریخواه یا دموکرات در فروپاشی امریکا به هر حال همیشه یکی از ایندو روش در امریکا فعال بوده حالا یکدوره توسط یک رئیس جمهور خفیف تر یک دوره بای فرد دیگری شدید تر
ناشناس۱۶۶۶۷۹۷۱۱:۵۲:۲۹ ۱۳۹۹/۸/۱۰
چهره ترامپ!!!! در روز ادای سوگند بایدن دیدن داره اندکی صبر.....تغییر نزدیک است
ناشناس۱۶۶۷۰۷۶۱۵:۲۲:۴۸ ۱۳۹۹/۸/۱۰
شتر در خواب بیند پنبه دانه
قاسم۱۶۶۶۸۶۰۱۲:۴۳:۰۱ ۱۳۹۹/۸/۱۰
امیدوارم اگر بایدن رای آورد، آن قدر شجاعت داشته باشید که تحلیل دیگری بنویسید و اعتراف کنید که اشتباه کردید و از این به بعد، قبل از ارائه هر تحلیلی، بیشتر فکر کنید و سعی کنید تصورات خود را به عنوان واقعیت، جا نزنید
علی۱۶۶۶۸۸۵۱۲:۵۸:۲۲ ۱۳۹۹/۸/۱۰
خشونت تعمدی پلیس علیه سیاهان زده می‌شود؟!!!! فرضیات ممکن است اشتباه باشد که به این نتیجگیری رسیده است.
ناشناس۱۶۶۶۹۳۵۱۳:۲۶:۳۳ ۱۳۹۹/۸/۱۰
بنظر می‌رسد مجموعه حاکمیت در ایران خود را برای رودررویی با شرایط مختلف آماده نموده و در این دام نیفتاده است. حاجی ما ملت هم الان این آمادگی رو داریم جهت تحمل فشار بیشتر آیا؟ یا فقط شما آماده ای؟
ناشناس۱۶۶۶۹۶۶۱۳:۴۳:۵۲ ۱۳۹۹/۸/۱۰
معنی استقلال را فهمیدیم.
ناشناس۱۶۶۶۹۹۷۱۴:۰۷:۳۶ ۱۳۹۹/۸/۱۰
انتخاب مجدد ترامپ نشان خواهد داد که بسیاری از تحلیل های داخلی مبنی بر عدم محبوبیت ترامپ بین مردم آمریکا بی اساس است .
علی۱۶۶۷۰۳۸۱۴:۳۵:۴۰ ۱۳۹۹/۸/۱۰
ملتی که برای پیشرفت به جای کار و تلاش، چشم به بیگانگان دوخته به هیچ جا نمی‌رسه! هرگز!
ناشناس۱۶۶۷۱۰۱۱۵:۳۹:۱۵ ۱۳۹۹/۸/۱۰
کار و تلاش در گرو تعامل با همه دنیاست
احمد۱۶۶۷۰۷۸۱۵:۲۴:۳۷ ۱۳۹۹/۸/۱۰
تمام این دیدگاه به ایران نزدیکتره تا به امریکا
ایرج۱۶۶۷۲۰۷۱۶:۵۵:۲۹ ۱۳۹۹/۸/۱۰
این که چه کسی انتخاب میشه باید چند روز دیگه دید،من بعد از ۲۰سال زندگی در غرب فقط این را میدانم که امریکایی ها دقیقا مثل ایرانی ها بر خلاف آلمانی ها و انگلیسی ها به برنامه کاندید ها رای نمیدن فقط بخاطر اینکه از این کاندیدا خوشش نمیاید به آن یکی رای میدن،و جریان کرونا واقعا به ترامپ صدمه زد وامکان بایدن کم نیست،حالا میبینیم
ناشناس۱۶۶۷۲۱۶۱۷:۱۷:۲۰ ۱۳۹۹/۸/۱۰
کدام شواهد میدانی؟! تنها شواهد میدانی همان نظرسنجی هاست نه توهمات نویسنده!
افشین۱۶۶۷۲۵۸۱۸:۰۹:۵۳ ۱۳۹۹/۸/۱۰
دیدگاه سرشار از تناقض است و از واقعیت جاری در انتخابات امریکا دور ..
ناشناس۱۶۶۷۲۷۵۱۸:۳۹:۰۷ ۱۳۹۹/۸/۱۰
مقاله خوبی بود.
ناشناس۱۶۶۷۲۸۳۱۸:۵۲:۲۷ ۱۳۹۹/۸/۱۰
«همانطور که قبلا و در تحلیل انتخابات آمریکا متذکر شده‌ام، سیستم پیچیده (و ظاهرا غیرمنطقی) انتخابات آمریکا این امکان را به حاکمان واقعی آن کشور می‌دهدکه حتی در آخرین دقایق نیز بر تصمیم‌گیری رای دهندگان و نیز نتیجه آراء تسلط کافی داشته باشند » این حالت شبیه عملکرد خود ما نیست؟
دلارام۱۶۶۷۳۴۴۲۰:۰۳:۳۹ ۱۳۹۹/۸/۱۰
بااینکه برای آراام شدن بازارها حتی برای سه ماه دوست داشتم بایدن رای بیاره شاید کمی از فشار تورم انتظاری روی مردم کاسته بشه واز تحلیل شما ناراحت شدم، ولی واقعیت را باید پذیرفت .حق با شماست چرا یک ادم جوونتر وراست وریستر مثل سندرز را نگذاشتن بجای بایدن که اینقدرپیر و ضعیف باشه که ترامپ بگه به زور مواد سخنرانی میکنه
ناشناس۱۶۶۷۳۴۷۲۰:۰۹:۵۹ ۱۳۹۹/۸/۱۰
معرفی رییس جمهور بعدی ایالات متحده امریکا جناب اقای دونالد ترامپپپپپپپپ سفره خیلیا تو ایران رو تو چهار سال بعدی جمع خواهد کرد.
ناشناس۱۶۶۷۳۷۱۲۰:۲۹:۰۹ ۱۳۹۹/۸/۱۰
بعیدم نیست امکان داره ترامپ بشه وتمام این تبلیغاتها شو رسانه ای باشه ،یکی از علتهای قابل تاملش سیاست امارات بحرین وعربهاست که بدجور چسبیدن به ترامپ واسرایل ،ایا اونا از پشت پرده‌ای لابی تصمیم گیرنده اتاق فکر آمریکا باخبرن که احتمال زیاد یسری صهیونیست افراطی پولدار حامی اسراییلم داخلشونه وتصمیمات کلان ایالات متحده رو اونجا میگرن
پارسا۱۶۶۷۵۹۷۰۲:۲۵:۱۷ ۱۳۹۹/۸/۱۱
رکورد مبتلایان ویروس کرونا به روزانه 100 نفر در امریکا .تغییر رویکرد وال استریت به سود جو بایدن در انتخابات امریکا . و دیگه ترامپ هم براحتی میدان رو ترک نخواهد کرد از جمله خانم قاضی امی کتی برت رو ترامپ تو دیوان عالی جاسازی کرد و از طرف دیگه .از گروه پسران مغرور (براد بویز) که یک گروه فشار راست گرا هست خواست اماده بشن برای مقابله با تقلب و فراخوان داد اونا اعلام کردن شکست ترامپ رو نخواهند پذیرفت .بیشتر طرفداران ترامپ در این نسل سنی 24 تا 45 سال هستن . میبینید هیچ چیز معلوم نیست فضای میدانی انتخابات از نظر حضور فیزیکی دست هواداران ترامپه ولی فضای مجازی افتاده دست هواداران بایدن . رای گیری امسال از نظر میزان مشارکت رکورد خواهد زد . هرچند ترامپ گفته همونطور که دفعه ناباورانه پیروز شدم امسال هم چنین خواهد ولی تمام پیشگوئیها حاکی هست که بایدن میبره . توجه داشته باشید در حال حاضر دولت ترامپ هیچ متحدی در دنیا به نتانیاهو نداره از این جهت خیلیا میگن به اعتبار امریکا ضربه خورده ولی از طرفی با این حضور سنگین ترامپ با کلیه اعضای خانواده و دولتش میشه گفت ترامپ خیلی بخود مطمئنه بار دیگه مستاجر کاخ سفید بمونه ولی روی هم رفته بایدن ادامه اوباما هست و برنامه بسیار خوب و شکیلی داده و نظر سرمایه داری امریکا نسبت به وی مثبته تاکید میکنم هیچ چیز معلوم نیست نظر نگارنده مطلب را قبول ندارم بسیار سطحی .. نگارش شده
ناشناس۱۶۶۷۶۷۷۰۸:۰۶:۳۹ ۱۳۹۹/۸/۱۱
مقاله یک ایراد اساسی دارد و آن عبارت است از اینکه نویسنده با نگاه ایرانی، انتخابات آمریکا را تحلیل کرده است نه با نگاه آمریکایی. اینکه گفته شده که شکست ترامپ به معنای عقب نشینی و شکست آمریکاست، اصلا قابل درک نیست. مگر روی کار آمدن اوباما بعد از جورج بوش به معنای شکست آمریکا بود؟
نا شناس۱۶۶۸۰۵۱۱۲:۰۶:۴۵ ۱۳۹۹/۸/۱۱
"روی کار آمدن بایدن تنها در صورتی ممکن بنظر می‌رسد که آمریکا دیگر توان ادامه راه را در خود ندیده و براستی در آستانه فروپاشی اقتدار باشد، امری که برای جهان کنونی بسیار مطلوب است" فروپاش آمریکا و جایگزینی چین کمونیست و قدرت گرفتن روسیه، به نظر شما برای کشورهای جهان اتفاق خوبیه ؟؟!!! بنظرم اکثر کشورها و مردمشون با این جابجایی قدرت بیچاره می شوند و اقتدار ایالات متحده را ترجیح می دهند
یکتانتتریبون

پربحث‌های هفته

 1. آقای ظریف؛ دوگانه های درون دولت را دریابید!

 2. چرا ظریف از مردم عصبانی است؟

 3. گفتار ظریف؛ اختلال‌‌‌ فهمِ فردی یا بحران دانش سیاسی در ایران؟!

 4. پایانی بر جنجال یک فایل صوتی

 5. اندکی مسئولیت‌پذیر باشیم!

 6. الگوی بزرگ میدان

 7. توضیحات عجیب غرضی درباره خانه هزارمتری اش در دروس !

 8. چرا بن سلمان کم آورد؟!

 9. جهانگیری: به خاطر مردم در دولت ماندم / ضعف این دولت، لکنت زبان است، شرم می کنیم دستاوردهایمان را بگوییم

 10. رئیس جمهور گارانتی ندارد !

 11. متنِ بدتر از گناه حسام‌الدین آشنا!

 12. سیاستمداران باتقوا یا سیاستمداران نابغه؟!

 13. یک صندلی و این‌همه نامزد!...

 14. چه کسی رئیس جمهور شود؟

 15. علیرضا معزی: به دکتر حسام‌الدین آشنا خداقوت می‌گویم

 16. تلاش احمدی نژاد برای نزدیک شدن به رئیسی/به بعضی‌ها گفته‌اند نیا!

 17. شورای رقابت با مردم !

 18. دولت اگر اختیار ندارد، چرا دوباره بر سر کار آمد؟

 19. بیژن مقدم:  جهانگیری همان روحانی است 

 20. نامه سعید محمد به رقبایش: متهم سفره‌های خالی مردم کارگزاران هستند نه انقلاب/ کاهش اعتماد عمومی نتیجه ناکارآمدی‌هاست

 21. روحیه‌ قاجاری و دستاوردهای فرنگ در یک فایل صوتی

 22. زحمات دانشمندان ایرانی به ثمر نشست/تولید واکسن "کوو ایران برکت" از اردیبهشت‌

 23. مطهری: افرادی را برای معاون اولی و وزارت در نظر دارم

 24. رد پای جهانگیری در واگذاری‌های غیرقانونی سازمان خصوصی‌سازی

 25. اگر نیت صد ساله دارید ...

ابر آروان

آخرین عناوین