علت افزایش قیمت مسکن از زبان وزیر مسکن

گروه ویدئو الف،   3990806076

علت افزایش قیمت مسکن متأثر از افزایش قیمت ارز و طلاست.

یکتانت

آخرین عناوین