انتقاد شدید نماینده آبادان از فرصت طلبی مسئولان منطقه آزاد اروند

گروه ویدئو الف،   3990806048

مولوی نماینده آبادان در صحن علنی مجلس از مسئولان منطقه آزاد اروند انتقاد کرد و گفت: پول‌های پروژه‌ها را در بانک تجارت اهواز سپرده کوتاه مدت می‌کنند و سودش را بین خودشان تقسیم می‌کنند، چه کسی این اجازه را داده است؟! مسئولین ارشد منطقه آزاد اروند با قرار وثیقه های چند میلیاردی آزاد هستند و پرونده قضایی دارند با این حال عجیب تر این که باز در راس مسئولیت هستند.

یکتانت

آخرین عناوین