روستای واریان

گروه عکس الف،   3990806032

روستای زیبای واریان کرج، در بخش شرقی سد امیر کبیر(کرج) و در حدود ۲۵ کیلومتری از ابتدای جاده چالوس واقع شده است این روستا قبل از احداث سد کرج در بستر کنونی دریاچه سد کرج قرار داشت. پس از پی‌ریزی سد امیرکبیر، تنها راه ارتباطی به ده واریان گذر از دریاچه سد کرج با قایق است.

روستای واریانروستای واریانروستای واریانروستای واریانروستای واریانروستای واریانروستای واریانروستای واریانروستای واریانروستای واریانروستای واریانروستای واریانروستای واریانروستای واریانروستای واریانروستای واریانروستای واریانروستای واریانروستای واریانروستای واریانروستای واریانروستای واریانروستای واریانروستای واریانروستای واریانروستای واریانروستای واریانروستای واریانروستای واریان
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین