نوشته تامل برانگیز‌ لباس پرستار بخش کرونایی

گروه عکس الف،   3990805078

نوشته‌ پشت لباس پرستار بخش ICU بیمارستان کامکار قم توجه عکاسان را به خود جلب کرد: خسته‌ام از مردمی که دغدغه تمام شب‌هایمان هستند و ما دغدغه‌ای برای آن‌ها نیستیم!

نوشته تامل برانگیز‌ لباس پرستار بخش کرونایی
یکتانت

آخرین عناوین