طرح دعوت مردم به رعایت پروتکل‌های بهداشتی

گروه عکس الف،   3990805058

آیین طرح آمران سلامت برای دعوت مردم به رعایت پروتکل‌های بهداشتی دوشنبه ۵ آبان با حضور کریم همتی رییس جمعیت هلال احمر در میدان انقلاب برگزار شد.

طرح دعوت مردم به رعایت پروتکل‌های بهداشتیطرح دعوت مردم به رعایت پروتکل‌های بهداشتیطرح دعوت مردم به رعایت پروتکل‌های بهداشتیطرح دعوت مردم به رعایت پروتکل‌های بهداشتیطرح دعوت مردم به رعایت پروتکل‌های بهداشتیطرح دعوت مردم به رعایت پروتکل‌های بهداشتیطرح دعوت مردم به رعایت پروتکل‌های بهداشتیطرح دعوت مردم به رعایت پروتکل‌های بهداشتیطرح دعوت مردم به رعایت پروتکل‌های بهداشتیطرح دعوت مردم به رعایت پروتکل‌های بهداشتیطرح دعوت مردم به رعایت پروتکل‌های بهداشتیطرح دعوت مردم به رعایت پروتکل‌های بهداشتیطرح دعوت مردم به رعایت پروتکل‌های بهداشتیطرح دعوت مردم به رعایت پروتکل‌های بهداشتیطرح دعوت مردم به رعایت پروتکل‌های بهداشتیطرح دعوت مردم به رعایت پروتکل‌های بهداشتیطرح دعوت مردم به رعایت پروتکل‌های بهداشتی
یکتانت

آخرین عناوین