دیدار عبدالله عبدالله با ظریف

گروه عکس الف،   3990727068

عبدالله عبدالله رییس شورای عالی صلح افغانستان که يکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ وارد تهران شده است با وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفت وگو کرد. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه از آغاز گفت وگوهای عبدالله عبدالله با محمد جواد ظریف خبر داد.

دیدار عبدالله عبدالله با ظریفدیدار عبدالله عبدالله با ظریفدیدار عبدالله عبدالله با ظریفدیدار عبدالله عبدالله با ظریفدیدار عبدالله عبدالله با ظریفدیدار عبدالله عبدالله با ظریفدیدار عبدالله عبدالله با ظریفدیدار عبدالله عبدالله با ظریفدیدار عبدالله عبدالله با ظریفدیدار عبدالله عبدالله با ظریفدیدار عبدالله عبدالله با ظریفدیدار عبدالله عبدالله با ظریفدیدار عبدالله عبدالله با ظریف

آخرین عناوین