کرونا و عزادری در محرم و صفر ۹۹

گروه ویدئو الف،   3990727063

کرونا در ایران به علاوه اقتصاد و معیشت مردم رسم و رسومات فرهنگی و مذهبی را نیز تحت تاثیر قرار داد از جماه این آئین ها عزاداری اباعبدالله در ماه محرم و صفر بود که باید به مردم مومن ایران در رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی در برگزاری عزاداری تبریک گفت.

آخرین عناوین