برداشت انگور سیاه از دل کوه

گروه عکس الف،   3990720114

انگور ره شه(سیاه) باغات دیم مریوان بدلیل کیفیت بسیار بالا به طلای سیاه کردستان مشهور است، میوه‌ای که هر سال ۲۷ هزار تُن از آن در این شهرستان مرزی تولید و روانه بازار مصرف سراسر کشور می‌شود. اوایل مهر هر سال در روستای نی مریوان کار برداشت انگور سیاه از باغات دیم و در دل کوه روستا آغاز می‌شود. عکس: بختیار صمدی/فارس

برداشت انگور سیاه از دل کوه
برداشت انگور سیاه از دل کوهبرداشت انگور سیاه از دل کوهبرداشت انگور سیاه از دل کوهبرداشت انگور سیاه از دل کوهبرداشت انگور سیاه از دل کوهبرداشت انگور سیاه از دل کوهبرداشت انگور سیاه از دل کوهبرداشت انگور سیاه از دل کوهبرداشت انگور سیاه از دل کوهبرداشت انگور سیاه از دل کوهبرداشت انگور سیاه از دل کوهبرداشت انگور سیاه از دل کوهبرداشت انگور سیاه از دل کوهبرداشت انگور سیاه از دل کوهبرداشت انگور سیاه از دل کوهبرداشت انگور سیاه از دل کوهبرداشت انگور سیاه از دل کوهبرداشت انگور سیاه از دل کوهبرداشت انگور سیاه از دل کوه

آخرین عناوین