رکوردشکنی در تولید ماسک

گروه عکس الف،   3990714016

با افتتاح فاز توسعه‌ای کارخانه تولید ماسک ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، ضمن افزایش کیفیت از N۹۵ به N۹۹ ، ظرفیت تولید ماسک بهداشتی دراین مجموعه به ۵میلیون ماسک درروز رسید. سیدهاشمی معاون هماهنگی این ستاد گفت: به دستور رئیس ستاد باتوجه به شیوع موج سوم کرونا، هر عدد ماسک را به قیمت ۱۰۰۰ تومان درشبکه بهداشت بفروش می‌رسانیم و مردم می‌توانند مستقیما ازطریق سایت hastinja.ir ماسک و محلول ضدعفونی را خریداری کنند.

رکوردشکنی در تولید ماسکرکوردشکنی در تولید ماسکرکوردشکنی در تولید ماسکرکوردشکنی در تولید ماسکرکوردشکنی در تولید ماسکرکوردشکنی در تولید ماسکرکوردشکنی در تولید ماسکرکوردشکنی در تولید ماسکرکوردشکنی در تولید ماسکرکوردشکنی در تولید ماسکرکوردشکنی در تولید ماسکرکوردشکنی در تولید ماسکرکوردشکنی در تولید ماسکرکوردشکنی در تولید ماسکرکوردشکنی در تولید ماسکرکوردشکنی در تولید ماسکرکوردشکنی در تولید ماسکرکوردشکنی در تولید ماسکرکوردشکنی در تولید ماسکرکوردشکنی در تولید ماسکرکوردشکنی در تولید ماسکرکوردشکنی در تولید ماسکرکوردشکنی در تولید ماسکرکوردشکنی در تولید ماسک
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین