حمله موشکی به منطقه رضوانیه بغداد

گروه عکس الف،   3990709084

کشته و زخمی شدن چند شهروند عراقی در پی حمله موشکی به منطقه الرضوانیه در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد موجی از محکومیت و واکنش از سوی مقام‌ها و شخصیت‌های سیاسی عراق را در پی داشته است. نوری المالکی، رهبر ائتلاف دولت قانون عراق با صدور بیانیه‌ای حمله موشکی به منطقه الرضوانیه بغداد را محکوم کرد.

حمله موشکی به منطقه رضوانیه بغدادحمله موشکی به منطقه رضوانیه بغدادحمله موشکی به منطقه رضوانیه بغدادحمله موشکی به منطقه رضوانیه بغدادحمله موشکی به منطقه رضوانیه بغدادحمله موشکی به منطقه رضوانیه بغدادحمله موشکی به منطقه رضوانیه بغدادحمله موشکی به منطقه رضوانیه بغدادحمله موشکی به منطقه رضوانیه بغدادحمله موشکی به منطقه رضوانیه بغدادحمله موشکی به منطقه رضوانیه بغدادحمله موشکی به منطقه رضوانیه بغدادحمله موشکی به منطقه رضوانیه بغدادحمله موشکی به منطقه رضوانیه بغدادحمله موشکی به منطقه رضوانیه بغدادحمله موشکی به منطقه رضوانیه بغدادحمله موشکی به منطقه رضوانیه بغدادحمله موشکی به منطقه رضوانیه بغدادحمله موشکی به منطقه رضوانیه بغدادحمله موشکی به منطقه رضوانیه بغدادحمله موشکی به منطقه رضوانیه بغدادحمله موشکی به منطقه رضوانیه بغداد

آخرین عناوین