تهران همچنان بلا تکلیف

گروه ویدئو الف،   3990709063

کرمی محمدی، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران: یکسال و ۲ ماه است که شهر به حال خود رها شده است.

آخرین عناوین