دانهیل سواری در آبیدر

گروه عکس الف،   3990708080

دامنه کوه آبیدر سنندج به عنوان پیست جهانی دوچرخه‌سواری در کشور به ثبت رسیده و تا کنون چندین مسابقه کشوری و جهانی در رشته‌های دانهیل (دوچرخه‌سواری کوهستان) در آبیدر برگزار شده است. باسط جاسمیان متولد ۱۳۷۷ از قهرمانان کشوری رشته دانهیل است. او همراه دوستانش چندین سال است برای تمرین و اوقات فراغت خود به آبیدر می آیند و در حال حاضر برای مسابقات کشوری در این پیست مشغول به تمرین هستند.

دانهیل سواری در آبیدردانهیل سواری در آبیدردانهیل سواری در آبیدردانهیل سواری در آبیدردانهیل سواری در آبیدردانهیل سواری در آبیدردانهیل سواری در آبیدردانهیل سواری در آبیدردانهیل سواری در آبیدردانهیل سواری در آبیدردانهیل سواری در آبیدردانهیل سواری در آبیدردانهیل سواری در آبیدردانهیل سواری در آبیدر

آخرین عناوین