مراسم وداع مردم زاهدان با شهید هراچ هاکوپیان

گروه عکس الف،   3990708050

شامگاه دوشنبه شهید هراچ هاکوپیان تا صبح میهمان هم رزمان شهیدش در مزار شهدای شهر زاهدان بود و مردم زاهدان در قالب گروه‌های مختلف و با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی برای زیارت و وداع به این مکان مراجعه کردند.

مراسم وداع مردم زاهدان با شهید هراچ هاکوپیانمراسم وداع مردم زاهدان با شهید هراچ هاکوپیانمراسم وداع مردم زاهدان با شهید هراچ هاکوپیانمراسم وداع مردم زاهدان با شهید هراچ هاکوپیانمراسم وداع مردم زاهدان با شهید هراچ هاکوپیانمراسم وداع مردم زاهدان با شهید هراچ هاکوپیانمراسم وداع مردم زاهدان با شهید هراچ هاکوپیانمراسم وداع مردم زاهدان با شهید هراچ هاکوپیانمراسم وداع مردم زاهدان با شهید هراچ هاکوپیانمراسم وداع مردم زاهدان با شهید هراچ هاکوپیانمراسم وداع مردم زاهدان با شهید هراچ هاکوپیانمراسم وداع مردم زاهدان با شهید هراچ هاکوپیانمراسم وداع مردم زاهدان با شهید هراچ هاکوپیانمراسم وداع مردم زاهدان با شهید هراچ هاکوپیانمراسم وداع مردم زاهدان با شهید هراچ هاکوپیان

آخرین عناوین