پیام رزمایش قفقاز ۲۰۲۰ به واشگنتن

گروه ویدئو الف،   3990708039

گزارشی شبکه الجزیره از رزمایش قفقاز ۲۰۲۰ روسیه که با مشارکت جمهوری اسلامی ایران، روسیه و چین برگزار شد. الجزیره پیامی این رزمایش بزرگ را به واشنگتن بررسی می‌کند.

آخرین عناوین