برداشت فندق - رودسر

گروه عکس الف،   3990708031

برداشت فندق از اواخر تیرماه آغاز و تا اوایل مهرماه در روستای اشکور رحیم آباد شهرستان رودسر ادامه دارد. امسال بر اثر بارندگی‌های فراوان برداشت این محصول دیرتر و با خسارت‌های فراوان برای باغداران همراه بود. ‎

برداشت فندق - رودسربرداشت فندق - رودسربرداشت فندق - رودسربرداشت فندق - رودسربرداشت فندق - رودسربرداشت فندق - رودسربرداشت فندق - رودسربرداشت فندق - رودسربرداشت فندق - رودسربرداشت فندق - رودسربرداشت فندق - رودسربرداشت فندق - رودسر

آخرین عناوین