شبیه‌سازی والفجر ۸ در قلب تهران

گروه عکس الف،   3990706129

رزمایش آبی و خاکی یادیاران،شبیه سازی عملیات والفجر ۸ به مناسبت هفته دفاع مقدس در دریاچه شهدای خلیج فارس برگزار شد. عکس: دانیال برکتی/فارس

شبیه‌سازی والفجر ۸ در قلب تهران
شبیه‌سازی والفجر ۸ در قلب تهرانشبیه‌سازی والفجر ۸ در قلب تهرانشبیه‌سازی والفجر ۸ در قلب تهرانشبیه‌سازی والفجر ۸ در قلب تهرانشبیه‌سازی والفجر ۸ در قلب تهرانشبیه‌سازی والفجر ۸ در قلب تهرانشبیه‌سازی والفجر ۸ در قلب تهرانشبیه‌سازی والفجر ۸ در قلب تهرانشبیه‌سازی والفجر ۸ در قلب تهرانشبیه‌سازی والفجر ۸ در قلب تهرانشبیه‌سازی والفجر ۸ در قلب تهرانشبیه‌سازی والفجر ۸ در قلب تهرانشبیه‌سازی والفجر ۸ در قلب تهرانشبیه‌سازی والفجر ۸ در قلب تهرانشبیه‌سازی والفجر ۸ در قلب تهرانشبیه‌سازی والفجر ۸ در قلب تهرانشبیه‌سازی والفجر ۸ در قلب تهرانشبیه‌سازی والفجر ۸ در قلب تهرانشبیه‌سازی والفجر ۸ در قلب تهرانشبیه‌سازی والفجر ۸ در قلب تهرانشبیه‌سازی والفجر ۸ در قلب تهرانشبیه‌سازی والفجر ۸ در قلب تهران

آخرین عناوین