رزمنده‎ای که خانه‎اش را مانند سنگر جبهه‎ کرده است

گروه ویدئو الف،   3990706113

رزمنده‌ای که خانه‌اش رنگ و بوی جبهه و رفقای شهیدش را دارد. حرف‌های از جنس «عمل» میزند، سخنانی که باید لالایی مادران این مرز بود باشد.

آخرین عناوین