ماجرای نصب پیراهن شهید مغنیه بر دیوار خانه شهید سلیمانی

گروه ویدئو الف،   3990706107

ماجرای نصب پیراهن شهید مغنیه بر دیوار خانه شهید سلیمانی از زبان برادر جانباز مرتضی حاجی باقری، فرمانده تخریب لشکر ۴۱ ثارالله در دوران دفاع مقدس بشنوید

آخرین عناوین