مقایسه تسلیحات ایران ‌و عراق در جنگ تحمیلی

گروه ویدئو الف،   3990631095

بررسی ها نشان می دهد که رویکرد اتخاذ شده در ۸ سال جنگ تحمیلی، اتکاء به توان داخلی و استفاده از ظرفیت های داخل کشور بوده که در پیروزی و سربلندی ایران اسلامی را به دنبال داشته است.

آخرین عناوین