ادامه سریال اعتراضات و خشونت‌ها در آمریکا

گروه ویدئو الف،   3990616078

سومین شب اعتراضات گسترده مردمی در شهر روچستر نیویورک به بی عدالتی و خشونت هاي نژادي پلیس آمريکا، با درگیری معترضان و نیرو‌های امنیتی همراه بود.