اعتراض به ماسک زدن در اسپانیا

گروه ویدئو الف،   3990527098

صدها اسپانیایی در اعتراض به "قانون استفاده از ماسک" در مرکز پایتخت این کشور تجمع کردند. تظاهرکنندگان پلاکرده‌هایی در دست داشتند که روی آنها شعارهایی از جمله "ویروس کرونا وجود ندارد"، "ماسک می‌کُشد"، "ما نمی ترسیم" و... نوشته شده بود.

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین