حرکت آکروباتیک پلنگ برای شکار آهو

گروه ویدئو الف،   3990522140

یک پلنگ در کنیا با کمین هوشمندانه خود در بین علفزار و جهشی چند متری، توانست یک آهو را به طرزی دیدنی و آکروباتیک شکار کند. در ادامه، فیلم نحوه شکار شدن آهو توسط پلنگ را مشاهده می‌کنید.

ابر آروان

آخرین عناوین