روش جدید سرقت اتومبیل در تورنتو بدون دسترسی به کلید اتومبیل

گروه ویدئو الف،   3990521134

سارقین توسط یک دستگاه ناشناس ، بین کلید و خودرو ارتباط سیگنالی ایجاد می کنند و درب اتومبیل را باز کرده و آن را روشن می کنند. به افرادی که دارای اتومبیل هایی هستند که به سیستم فاب مجهز می باشد توصیه می شود که کلید اتومبیل را نزدیک درب ورودی نگذارند.

ابر آروان

آخرین عناوین