کوره‌های آجرپزی‎ مشهد

گروه عکس الف،   3990521127

کوره‌های آجرپزی حاشیه شهر مشهد معمولاً از اول فروردین تا اواخر مهرماه مشغول به فعالیت اند. کارگران کوره‌های آجرپزی معمولاً در کنار همدیگر و به علت ساعات کار طولانی و دور بودن از مرکز شهر به‌صورت خانوادگی کار می‌کنند، برای همین کارگران کوره‌ها در خانه‌هایی ساکن می‌شوند که کارفرما برایشان در نظر گرفته است.

کوره‌های آجرپزی‎ مشهدکوره‌های آجرپزی‎ مشهدکوره‌های آجرپزی‎ مشهدکوره‌های آجرپزی‎ مشهدکوره‌های آجرپزی‎ مشهدکوره‌های آجرپزی‎ مشهدکوره‌های آجرپزی‎ مشهدکوره‌های آجرپزی‎ مشهدکوره‌های آجرپزی‎ مشهدکوره‌های آجرپزی‎ مشهدکوره‌های آجرپزی‎ مشهدکوره‌های آجرپزی‎ مشهدکوره‌های آجرپزی‎ مشهدکوره‌های آجرپزی‎ مشهدکوره‌های آجرپزی‎ مشهدکوره‌های آجرپزی‎ مشهدکوره‌های آجرپزی‎ مشهدکوره‌های آجرپزی‎ مشهدکوره‌های آجرپزی‎ مشهدکوره‌های آجرپزی‎ مشهدکوره‌های آجرپزی‎ مشهدکوره‌های آجرپزی‎ مشهدکوره‌های آجرپزی‎ مشهدکوره‌های آجرپزی‎ مشهد
ابر آروان

آخرین عناوین