فوران کوه سینابونگ در اندونزی

گروه ویدئو الف،   3990521079

تلاش تمام مردم جزیره «کارو» برای پاکسازی زمینِ پوشیده شده با خاکستر!

یکتانت

آخرین عناوین